REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Finansowanie projektu budowy obwodnicy Głogowa

GDDKiA otrzymała potwierdzenie finansowania na rozpoczęcie prac projektowych na opracowanie dokumentacji STEŚ obwodnicy Głogowa. Niebawem planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową STEŚ.

Droga krajowa nr 12 przebiega obecnie przez centrum miasta Głogowa oraz okoliczne miejscowości: Dankowice, Nielubia i Serby. Na terenie miasta Głogowa ma przebieg uliczny i jest nieprzystosowana do przenoszenia istniejącego natężenia ruchu, w tym ruchu ciężarowego i tranzytowego. Wzmożony ruch samochodów ciężarowych związany jest z przemysłowym charakterem miasta. Głównym celem inwestycji jest poprawa przepustowości układu komunikacyjnego, która ma stanowić fragment połączenia drogi krajowej nr 12 z nowo wybudowaną drogą ekspresowych S3 na terenie województwa dolnośląskiego.


 
Celem STEŚ obwodnicy Głogowa jest opracowanie projektowe, które ma wstępnie określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, ustalić jego efektywność i uściślić przebieg tras poszczególnych wariantów, a także ostatecznie ustalić typy i parametry techniczne obiektów budowlanych. Ma także umożliwić uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.


Przewidywane parametry techniczne odcinka:
– długość odcinka około 20 km,
– klasa techniczna drogi GP,
– przekrój 2+1,
– prędkość projektowa 80 km,
– szerokość pasa ruchu 3,5 m,
– szerokość pasa poboczy 1,5 m,
– obciążenie nawierzchni 115 kN/oś.

Wartość inwestycji jaką jest Budowa Obwodnicy Głogowa szacuje się na ok. 750 mln zł. Zadanie ma być realizowane w systemie „projektuj i buduj”. Prace budowlane planowane są w latach 2022-2025. Zadanie umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023.

Autor: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA