REKLAMA
Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Firma „Gotowski” wyremontuje estakadę w Skwierzynie

Firma „Gotowski” będzie odpowiedzialna za remont ponad 300 m estakady w ciągu DW nr 159 łączącej m.in. Gorzów Wielkopolski ze Skwierzyną. Do czasu zakończenia prac kierowcy korzystają z objazdu wytyczonego drogami lokalnymi.

Pierwsze prace na obiekcie rozpoczęły się już w ubiegłym roku. Rozebrana została m.in. część jezdni, kap chodnikowych i płyty pomostu. Obecnie obiekt jest wyłączony z ruchu. Objazd wytyczono z wykorzystaniem lokalnej ulicy Za Wartą oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 199 (ul. Międzychodzka). Realizację pozostałych prac inwestor, zdecydował się powierzyć nowemu podmiotowi.


- W przetargu złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę pod kątem ceny i gwarancji na wykonane prace –
mówi dyrektor zarządzający w firmie „Gotowski”, Paweł Pietraszak. – Długość obiektu oraz jego stan sprawiają, że to spore wyzwanie. Przed złożeniem oferty dokładnie sprawdziliśmy stan estakady oraz zakres koniecznych prac. Na plac budowy chcemy wejść jeszcze przed wakacjami. Zakładamy, że nic nas nie zaskoczy i zakończymy prace najpóźniej jesienią przyszłego roku. Jeśli powstanie taka możliwość udostępnimy estakadę wcześniej do ruchu. 

Obiekt wymagał pilnego remontu ze względu na zły stan techniczny. W zakres zamówienia wartego blisko 8 mln zł wchodzi między innymi dokończenie rozbiórek jezdni, chodników na estakadzie i dojazdach oraz demontaż balustrad i barier. Następnie planowane są roboty związane ze wzmocnieniem płyty pomostu, jej izolacją, montażem odwodnienia, ustawienie nowych kamiennych krawężników, wykonaniem nawierzchni jezdni i chodników. Zaplanowano również wzmocnienie podpór, zabezpieczenie skarp i stożków nasypu. Na płycie pomostu zastosowana zostanie nowa warstwa zbrojonego betonu o grubości do 25 centymetrów. Estakada będzie na 7-letniej gwarancji.
 


Cały obiekt składa się z 8 przęseł. Jest przerzucony nad terenami zalewowymi rzeki Warty. Warto podkreślić, że inwestor zaplanował również inne zadania związane z remontem nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 159 komunikującej Gorzów Wlkp. ze Skwierzyną. Realizacja tych prac planowana jest równolegle z robotami przy estakadzie.


Estakada w liczbach:

– długość całkowita – 306,6 m,
– szerokość całkowita – 10,55 m,
– szerokość jezdni – 5,95 m,
– liczba przęseł – 8.

Inwestor:
Województwo Lubuskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wykonawca:
Firma „Gotowski” BKiP Sp. z o.o.

Autor: Michał Sitarek, Firma „Gotowski” BKiP Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA