REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA: Aktualna statystyka drogowa

W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce GDDKiA odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości około 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 5102,3 km, na co składa się 1849,2 km autostrad i 3253,1 km dróg ekspresowych. Poniżej najważniejsze statystyki.

W realizacji są 104 zadania o łącznej długości 1302,8 km i wart. 53,3 mld zł:

– 87 zadań z RPBDK o łącznej dł. 1171,4 km (51 mld zł),

– 17 zadań z PB100 o łącznej dł. 131,4 km (ponad 2,3 mld).

W przetargu są 42 zadania o łącznej długości 503 km:

– 34 zadania z RPBDK o łącznej dł. 435,2 km,

– 8 zadań z PB100 o łącznej dł. 67,8 km.

W przygotowaniu są kolejne zadania o łącznej długości 3306 km:

– zadania z RPBDK o szacowanej dł. 2652,7 km,

– obwodnice z PB100 o szacowanej dł. 653,3 km.

Rok 2023 GDDKiA zamknęła: 

– oddaniem 19 zadań o łącznej długości 266,6 km,

– Podpisaniem 16 umów na roboty budowlane. Łączna długość odcinków, dla których umowy zostały podpisane, to 216 km, a wartość 8,6 mld zł,

– Ogłoszeniem przetargów na 42 zadań, których łączna długości wynosi 530,6 km,

– Wydatkowaniem inwestycyjnym na kwotę około 15 mld zł.

Plan na 2024 rok zakłada:

– Blisko 215 km wyniesie łączna długość odcinków dróg, na jakie w przyszłym roku GDDKiA zamierza ogłosić przetargi,

– W 2024 roku GDDKiA planuje oddać do ruchu ponad 175 km nowych dróg krajowych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA