REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA: Budowy trwają, a przetargi na nowe inwestycje będą ogłaszane

GDDKiA finalizuje obecne przetargi, a nowe są ogłaszane zgodnie z planem. Kontynuowana jest budowy dróg, upraszczane są procedury kontraktowe i przyśpieszane płatności.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
GDDKiA przedstawia pismo pana Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do organizacji branżowych. Nasze działania to odpowiedź na wystąpienia branży budowlanej, utrzymaniowej i finansowej. To również odpowiedź GDDKiA w związku z debatą zorganizowaną przez Polski Kongres Drogowy z udziałem branży.

16 marca br. wysłaliśmy do dyrektorów 16 Oddziałów GDDKiA wytyczne i zalecenia w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami mające na celu minimalizację skutków związanych z epidemią COVID-19. Dodatkowo 24 marca 2020 r. do wszystkich Oddziałów GDDKiA zostało skierowane stanowisko potwierdzające prawidłowość postępowania w zakresie akceptacji gwarancji finansowych przekazywanych w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem. Dzień później, w celu maksymalnego usprawnienia przepływów finansowych, został wprowadzony system dwustopniowej weryfikacji płatności dla kontaktów realizowanych w oparciu o FIDIC.

Wytyczne i instrukcje postępowania mają służyć usprawnieniu realizowanych inwestycji. Celem naszych działań jest dalsza, możliwie niezakłócona realizacja inwestycji drogowych, co jest szansą dla gospodarki naszego kraju. Stosując elastyczność w podejściu, w ramach obowiązującego prawa, oraz dostosowując działania do obecnej sytuacji i uwarunkowań, będziemy w stanie podtrzymać realizację inwestycji publicznych. Jednocześnie informujemy, że toczące się postępowania przetargowe będą prowadzone zgodnie z założonymi harmonogramami, a nowe postępowania będą ogłaszane zgodnie z założeniami przedstawionymi na początku 2020 r.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA