REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA: CEDR o zrównoważonym rozwoju transportu

W dniach 6-7 marca br. GDDKiA jest gospodarzem spotkania grupy roboczej Collaborative Planning z CEDR, organizacji zrzeszającej europejskich zarządców dróg. Wśród uczestników są przedstawiciele krajowych administracji drogowych z Holandii, Szwecji, Estonii i Finlandii.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Planowanie i koordynacja

Grupa robocza zajmuje się tematyką integracji planowania transportowego z planowaniem przestrzennym oraz wyzwaniami z zakresu koordynacji działań pomiędzy różnymi instytucjami i interesariuszami. Poruszana jest także rola krajowych administracji drogowych w tym obszarze.

Podczas spotkania w Warszawie GDDKiA zaprezentuje członkom grupy studia przypadku projektów realizowanych w Polsce, które posiadają znamiona projektu zintegrowanego. Wśród zaproszonych gości są przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Polskich Elektrowni Jądrowych. Omówią oni Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030, planowanie i implementację multimodalnych projektów infrastruktury transportowej współfinansowanych przez UE oraz przybliżą temat pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

CEDR (Conference of European Directors of Road)

Organizacja zrzeszająca europejskich zarządców dróg zajmuje się wszystkimi aspektami rozwoju transportu drogowego. Analizuje kwestie związane z jego rozwojem, tworzy raporty i przedstawia rekomendacje, współpracując m.in. z Komisją Europejską.

GDDKiA od wielu lat jest aktywnym członkiem CEDR. Wytypowani pracownicy GDDKiA biorą udział w pracach technicznych grup roboczych zajmujących się poniższą tematyką:

  • wskaźniki dla sieci drogowej,
  • zarządzanie majątkiem drogowym,
  • procedura przetargowa i zamówienia publiczne,
  • poprawa BRD,
  • hałas drogowy,
  • zmiany klimatyczne,
  • rola dróg w transporcie multimodalnym,
  • ITS a krajowe administracje drogowe.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA