REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA: Jak pogodzić bezpieczeństwo z przeciwdziałaniem suszy

Pełne koszenie pasa drogowego GDDKiA przeprowadza rzadziej niż w ostatnich latach. Drogowcy robią to co do zasady raz w roku, aby przeciwdziałać skutkom suszy hydrogeologicznej. Dotyczy to jednak tylko tych miejsc, gdzie nie powoduje to niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Kosić czy nie kosić? Oto jest pytanie…

Jednym z elementów bieżącego utrzymania dróg krajowych jest prowadzenie regularnego koszenia pasa drogowego. Wpływa to na bezpieczeństwo ruchu i sprawne działanie odwodnienia. Klimat jednak się zmienia. Doświadczamy w Polsce długich okresów bez opadów atmosferycznych, co sprzyja suszy. Dlatego też, przeciwdziałając temu niekorzystnemu zjawisku, GDDKiA ograniczyła powierzchnie koszenia pasów zieleni przy drogach krajowych.

Co do zasady, pełne koszenie całego pasa drogowego przeprowadzane jest jeden raz w roku. Następne koszenie uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych. Terminy i zakresy koszenia uzależnione są od tempa wegetacji roślin oraz określane są pod kątem zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonowania infrastruktury drogowej i towarzyszącej oraz minimalizacji zjawiska suszy hydrogeologicznej. Wysoka trawa to dobra przestrzeń do retencji wody, dobra przestrzeń do jej magazynowania w miejscu.

Bezpieczeństwo użytkowników dróg zawsze jest priorytetem!

GDDKiA podkreśla jednak, że bezpieczeństwo użytkowników dróg, bez względu na okoliczności, to priorytet numer jeden i to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Dlatego w kwestii przeciwdziałania przesuszeniu gleby, wyłączone z tego postępowania są miejsca związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i efektywnym działaniem systemu odwodnienia.

Bujna roślinność nie może ograniczać widoczności ani przesłaniać znaków drogowych. Z kolei system odwodnienia musi zapewnić sprawne odprowadzenie wody z jezdni, ponieważ od tych aspektów bezpośrednio zależy bezpieczeństwo na drodze.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA