REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA nie ma zaległości wobec Energopolu Szczecin

W odniesieniu do pojawiających się w mediach informacji o wiązaniu kłopotów finansowych firmy Energopol Szczecin z rzekomym brakiem należnych płatności dla tego wykonawcy ze strony GDDKiA informujemy, iż GDDKiA O/Szczecin nie ma żadnych zaległości płatniczych wobec tego wykonawcy.

Wszelkie zobowiązania są regulowane na bieżąco zgodnie z podpisanymi kontraktami. Od początku tego roku kwota wynagrodzenia dla wykonawcy sięgnęła 45 milionów złotych. Obecnie jednak obserwujemy niemal brak fakturowania ze strony firmy Energopol Szczecin, co jest związane z niewystarczającą mobilizacją i mocno ograniczonym zakresem robót. Oczekujemy od Wykonawcy intensyfikacji prac i wywiązania się z terminów określonych w wezwaniach do poprawienia, które zostały wystosowane dla obwodnicy Wałcza w ciągu S10 i rozbudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo.

Zaznaczamy, iż firma Energopol Szczecin od kilku miesięcy nie reguluje dużej ilości swoich zobowiązań wobec podwykonawców, przez co są stosowane płatności bezpośrednie przez Inwestora (GDDKiA). Kwoty wypłacone bezpośrednio przez GDDKiA podwykonawcom są następnie potrącane z wynagrodzenia firmy Energopol Szczecin. Dotychczas na kontraktach tego Wykonawcy wypłaciliśmy bezpośrednio ponad 25 milionów złotych, kolejne wnioski na kwotę około 21 mln złotych są rozpatrywane.

Spółka Energopol Szczecin złożyła na kontraktach realizowanych na zlecenie GDDKiA szereg roszczeń dotyczących głównie kwestii finansowych. Złożenie roszczenie nie oznacza jednak powstania obowiązku zapłaty po stronie inwestora. Roszczenia te są poddawane analizie przez zespoły Inżyniera Kontraktu. W wyniku tych analiz podejmowane są decyzje odnośnie uznania, uznania częściowego bądź odrzucenia poszczególnych roszczeń. Każda taka sprawa jest analizowana indywidualnie, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Warunki Kontraktu biorąc pod uwagę przedstawione przez wykonawcę dowody w odniesieniu do harmonogramu inwestycji. Dokumentacja wykonawcy dla wielu roszczeń jest niekompletna i wykonawca musi dokonać niezbędnych uzupełnień. GDDKiA dokłada wszelkich starań do jak najszybszego rozpatrywania roszczeń, sprawy te są omawiane na cyklicznych cotygodniowych spotkaniach z wykonawcą. Warto podkreślić, że w na tych kontraktach zasadne roszczenia były uznawane, i tak dla obwodnicy Wałcza w związku z koniecznymi zmianami w dokumentacji projektowej i warunkami pogodowymi Wykonawca otrzymał przedłużenie terminu o około rok i dodatkowe wynagrodzenie w kwocie około 10 mln złotych zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Jednocześnie GDDKiA O/Szczecin zaznacza, że egzekwuje i będzie zgodnie z zawartymi kontraktami egzekwować wszelkie należności firmy Energopol Szczecin wobec Skarbu Państwa, w tym kary umowne.

Autor: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA