REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA podpisała aneksy waloryzacyjne na dokumentację projektową

GDDKiA podpisała pierwsze aneksy dotyczące waloryzacji umów na dokumentację projektową. Dotychczas takie rozwiązania GDDKiA stosowała w przypadku wykonawców inwestycji drogowych oraz prac utrzymaniowych. Rozszerzenie zakresu waloryzacji to kolejny etap działań.

Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Przedstawiciele dwóch firm, Biura Projektowego TRAKT i Mosty Katowice, złożyli podpisy na 18 aneksach. Łącznie GDDKiA planuje zawrzeć około 90 aneksów do umów na prace projektowe.

Warunkiem koniecznym jest spełnienie poniższych kryteriów :

  • złożenie ofert miało miejsce przed 24 lutego 2022 r.,
  • umowa jest niezakończona (nierozliczona pod względem finansowym),
  • dotyczy zadań z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych lub Programu Budowy 100 Obwodnic. 

Działanie to jest odpowiedzią na wzrost kosztów świadczenia usług przez wykonawców dokumentacji projektowej, wynikający z negatywnych skutków agresji Rosji na Ukrainę.

Podpisanie aneksów waloryzacyjnych umożliwiły przyjęte 30 października 2023 r. uchwały Rady Ministrów zwiększające limity środków finansowych w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz Programie Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, z przeznaczeniem na waloryzację kontraktów na budowę inwestycji drogowych, jak również na waloryzację umów na usługi.

Uzasadnienie do uchwał Rady Ministrów daje możliwość zwiększenia limitu waloryzacji w umowach na projektowanie dla inwestycji drogowych ujętych w tych Programach. Zgodnie z uchwałą RM wymagane jest indywidualne podejście do analizy każdej z umów.

GDDKiA przedstawi kolejnym wykonawcom dokumentacji projektowej propozycje aneksów do umów wprowadzających waloryzację lub zmieniających limit waloryzacji. Zawarcie aneksu do umowy wymaga szczegółowej analizy oraz będzie indywidualną decyzją każdego z wykonawców, do którego zostanie skierowana propozycja.

Z uwagi na zróżnicowanie umów i zapisów umownych proces podpisywania aneksów waloryzacyjnych na prace projektowe zaplanowano w kilku turach.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA