REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA przygotowuje kolejne inwestycje w woj. świętokrzyskim

Kielecki Oddział GDDKiA kontynuuje prace przygotowawcze dla rozbudowy dziewięciu odcinków dróg krajowych nr 78 i 79, budowy czterech obwodnic na terenie województwa świętokrzyskiego i ostatniego fragmentu S74 z Opatowa do Niska w woj. podkarpackim. To w sumie ok. 170 km.

Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/

Rozbudowa i wzmocnienie

Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze dla sześciu odcinków DK79 na terenie województwa świętokrzyskiego i trzech odcinków DK78, które planowane są do rozbudowy mającej na celu m.in. ich przystosowanie do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Dla zadań na odcinkach DK79 Skrzypaczowice – Osiek, Osiek – Połaniec i Słupia – Nowy Korczyn złożono wnioski o decyzje środowiskowe.

W 2023 roku rozpoczęto prace przygotowawcze dla odcinków: DK79 Sośniczany – Koprzywnica i DK78 granica województwa śląskiego/świętokrzyskiego – Nagłowice, Nagłowice – Prząsław, Jędrzejów – Kije. Wyłonieni w przetargach projektanci na etapie opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego zaproponowali już warianty przebiegu tras. Rozwiązania w obrębie wariantów zaprezentowano w tym roku mieszkańcom zainteresowanym rozbudową poszczególnych odcinków podczas akcji informacyjnych. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosków wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co planowane jest do końca roku. W decyzjach środowiskowych wskazane zostaną warianty do dalszych prac projektowych.

Aktualnie GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze dla rozbudowy dziewięciu odcinków świętokrzyskich dróg krajowych nr 78 i nr 79 o łącznej długości ok. 115 km. Są to odcinki:

  • DK78 granica woj. śląskiego/świętokrzyskiego (Goleniowy) – Nagłowice – ok. 14,8 km,
  • DK78 Nagłowice – Prząsław – ok. 10,3 km,
  • DK78 Jędrzejów (od drogi S7) – Kije – ok. 17,7 km,
  • DK79 Ożarów – Sobótka – ok. 11,5 km,
  • DK79 Sośniczany – Koprzywnica – ok. 7,2 km,
  • DK79 Skrzypaczowice – Osiek – ok. 9,8 km,
  • DK79 Osiek – Połaniec – ok. 12,6 km,
  • DK79 Połaniec – Słupia – ok. 19,8 km,
  • DK79 Słupia – Nowy Korczyn – 19,6 km.

Wnioski o decyzje środowiskowe dla obwodnic

Kielecki Oddział GDDKiA złożył wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla trzech inwestycji przygotowywanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic. W toku prowadzonych od 2022 roku prac przygotowawczych wyznaczono warianty przebiegów i rozwiązań technicznych dla obwodnicy Chmielnika w ciągu DK73/DK78 (etap I), Osieka w ciągu DK79 i Starachowic w ciągu DK42.

Zaprezentowano je mieszkańcom podczas akcji informacyjnych. Rozwiązania przeanalizowane zostały przez Komisje Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które rekomendowały warianty we wnioskach o wydanie DŚU. Kolejnym krokiem po wydaniu decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska będzie opracowanie dokumentacji w stadium Koncepcji programowej dla wybranego wariantu i przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargów na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Prace projektowe zakończone

W 2023 roku rozpoczęto projektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9, na odcinku Rudka – Jacentów, w wariancie wskazanym w DŚU. W marcu br. złożyono wniosek o wydanie przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tego zadania. Uzyskanie jej pozwoli na wszczęcie procedury związanej z wypłatą odszkodowań pod drogę.

Obwodnica będzie miała ok. 12,9 km i biec będzie po nowym śladzie. Zaprojektowana została jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dróg i ulic poprzecznych oraz budowa dodatkowych jezdni umożliwiających obsługę terenów przyległych i połączenie z istniejącą siecią dróg.  Obwodnica rozpocznie się w Rudce na istniejącej DK9, dalej pobiegnie nowym śladem, omijając Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej, włączając się do DK9 w Jacentowie. Inwestycja przewiduje m.in. budowę dwóch węzłów drogowych (w Rudce i Miłkowie), dwóch skrzyżowań (w Szewnej i Jacentowie) oraz obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt.   

W przygotowaniu odcinek S74

Trwają prace przygotowawcze dla ok. 70-kilometrowego odcinka S74 Opatów – Nisko, którego fragment biegnie w granicach województwa świętokrzyskiego. Aktualnie RDOŚ w Rzeszowie rozpatruje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Pozostałe odcinki S74 w woj. świętokrzyskim o łącznej długości przekraczającej sto kilometrów są już realizowane w systemie „Projektuj i buduj”.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA