REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji

W cyklu realizacji inwestycji drogowej najwięcej czasu pochłania nie sama budowa, ale skomplikowany proces prac przygotowawczych. Jego sprawne przeprowadzenie wymaga specjalistycznej wiedzy, współpracy wielu urzędów i instytucji, a także ogromnych nakładów finansowych.

 

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Obecnie GDDKiA pracuje nad przygotowaniem inwestycji, z których kierowcy skorzystają za kilka lat. Obecnie na etapie przygotowania w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic znajdują się 172 zadania o łącznej długości ponad 2600 km. GDDKiA nie może jednak zapominać o setkach mniejszych zadań, które również wymagają przygotowania.

Złożony proces

Rozpoczęcie robót budowlanych widać gołym okiem. Warto jednak pamiętać, że bez prac nad studiami korytarzowymi, studiami techniczno-ekonomiczno-środowiskowymi, koncepcjami programowymi czy projektami budowlanymi, etap realizacji inwestycji nigdy by nie ruszył. 

Prace nad przygotowaniem inwestycji drogowej to proces wieloetapowy i bardzo złożony. Wymaga on ścisłej współpracy urzędów oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. GDDKiA zaczyna od studium korytarzowego, w trakcie którego ustala możliwe korytarze drogi i analizuje, gdzie i dlaczego będzie budować.

Drogowcy określają też, gdzie na pewno nie można budować, ponieważ realizowana inwestycja miałaby negatywny wpływ np. na środowisko naturalne. Na kolejnych etapach przygotowania inwestycji GDDKiA przechodzi do bardziej szczegółowych rozwiązań, wskazywania optymalnych wariantów przebiegu drogi i uzyskiwania decyzji administracyjnych. 

Najważniejsze liczby

Obecnie na etapie przygotowania jest 87 zadań o łącznej długości blisko 1900 km z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oraz 85 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości ok. 739 km. Jak już wspomniano, oprócz zadań dotyczących budowy nowych dróg GDDKiA przygotowuje również setki, a nawet tysiące mniejszych zadań. Etap przygotowania dotyczy również rozbudowy dróg, modernizacji i podniesienia m.in. nośności do 11,5 t/oś.

W przygotowaniu są również zadania, jakie GDDKiA będzie realizować do 2024 roku w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Budowa chodników, nowych przejść dla pieszych czy doświetlenie istniejących, sygnalizacje świetlne – te wszystkie inwestycje również potrzebują prac przygotowawczych i decyzji administracyjnych.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA