REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA: Przygotowywanie inwestycji drogowych w woj. podlaskim

Budując nowe odcinki dróg, równolegle białostocki Oddział GDDKiA przygotowuje następne inwestycje do realizacji. To złożony i skomplikowany proces, gdzie przykładem jest m.in. uzyskanie decyzji środowiskowej dla tzw. Południowej Obwodnicy Białegostoku.

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Układ dróg ekspresowych do analizy

Planowana w ubiegłym roku droga ekspresowa S8 Białystok (Knyszyn) – Suwałki (Raczki, połączenie z S61) została wpisana do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033) bez przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Wywołało do sprzeciw organizacji pozarządowych oraz zainteresowanie przebiegiem dróg ekspresowych na Podlasiu ze strony przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Obecnie prowadzone są działania, których celem jest opracowanie analizy układu dróg szybkiego ruchu w Polsce północno-wschodniej z elementami strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W zależności od wyników tych analiz poznamy możliwości prac planistycznych nad drogami ekspresowymi S8 Knyszyn – Korycin – Raczki oraz S16 Ełk – Knyszyn.

Na razie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla bezspornego odcinka Knyszyn – Korycin. W 2015 r. fragment ten otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Jest ona ostateczna, z datą ważności do 3 lutego 2026 r.

S19 na północ od Białegostoku

Na północ od stolicy województwa trzy odcinki są już w realizacji w systemie „Projektuj i buduj”, jeden jest na etapie budowy, a o wyborze wykonawcy kolejnego zadecyduje sąd.

S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód (10,2 km): umowa podpisana z konsorcjum firm PORR (lider) i UNIBEP na kwotę 405,6 mln zł. Odcinek w budowie od marca bieżącego roku.

S19 Sokółka – Czarna Białostocka (24 km) – odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty (firma Stecol) trafiły do Krajowej Izby Odwoławczej, a od jej decyzji podtrzymującej wybór.

S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ (13 km): umowa podpisana z firmą Unibep na kwotę 347,79 mln zł.

S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo (9,47 km): umowa podpisana z firmą Unibep na kwotę 320,88 mln zł.

Realizacja całego tego fragmentu S19 planowana jest na lata 2025-2028.

S19 odwołania od DŚU

Od drugiej już decyzji środowiskowej dla odcinka Białystok Zachód – Ploski (tzw. Południowa obwodnica Białegostoku), wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, zostały złożone odwołania. Sprawa trafiła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i tam jest aktualnie procedowana. Tym samym budowa drogi ekspresowej na południe od Białegostoku czeka na rozstrzygnięcie organu odwoławczego. Dopiero po jego decyzji może być podjęta realizacja drogi w podziale na odcinki:

  • Białystok Zach. – Białystok Księżyno, dł. ok. 16,6 km,
  • Białystok Księżyno – Białystok Południe wraz z droga krajową nr 65, dł. S ok. 8 km oraz dł. GP ok 13,8 km,
  • Białystok Południe – Deniski ok. 15 km.

Nowe obwodnice

W województwie podlaskim rządowy Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakładał wykonanie pięciu inwestycji. Dwie z nich, czyli obwodnice Suchowoli i Sztabina są już w budowie od września ubiegłego roku. Planowana zakończenie prac to II poł. 2023-2025.

Z kolei obwodnica Białobrzegów czeka na wykonawcę – w kwietniu bieżącego roku wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na jej projekt i budowę. Jednak umowę z wykonawcą GDDKiA będzie mogła podpisać po zakończeniu Kontroli Uprzedniej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

22 lutego br. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na obwodnicę Augustowa w ciągu DK16, natomiast obwodnica Zambrowa w ciągu DK63/66 jest na etapie prac przygotowawczych.

Bezpieczna infrastruktura

Od 2021 roku realizowany jest w całej Polsce Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID). W województwie podlaskim, w ramach tego Programu w roku 2023 oraz w pierwszym kwartale 2024 roku, drogowcy zakończyli doświetlanie kilkuset przejść na DK19, DK8, DK66, DK63 i DK64, między innymi w Bielsku Podlaskim, Zambrowie, Sokółce oraz w Kolnie. Wybudowano drogę pieszo-rowerową w Koszarówce koło Grajewa i chodnik w Sztabinie oraz Starym Laskowcu. Aktualnie powstaje droga pieszo-rowerowa na odcinku od Augustowa do Białobrzeg przy DK8.

Wśród przygotowywanych na najbliższe lata zadań realizowanych w ramach PBID są:

  • przebudowa skrzyżowania na DK65 w Dobrzyniewie Dużym i w Knyszynie,
  • doświetlenia przejść dla pieszych na DK19 w m. Andryjanki i Siemiatycze, DK64 w m. Piątnica, Stare Bożejewo, Wizna, Jeżewo Stare, Kleszczele oraz na DK65 w m. Kozińce oraz Fasty.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA