Drogi Wiadomości
5 Minut czytania

GDDKiA realizuje i przygotowuje kolejne inwestycje

Od pomysłu na poprowadzenie nowej drogi szybkiego ruchu do jej udostępnienia kierowcom mija co najmniej 9-10 lat. I to przy sprawnym przechodzeniu przez poszczególne etapy przygotowania inwestycji.

   
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Dlatego też budując nowe odcinki dróg, GDDKiA jednocześnie przygotowuje kolejne, by płynnie przechodzić do ich realizacji w terenie. Tych przygotowywanych jest ponad dwa razy więcej niż realizowanych.

Łączna długość dróg szybkiego ruchu w Polsce przekroczyła już 4200 km, z czego autostrady mają długość blisko 1709 km, a drogi ekspresowe ponad 2494 km. W realizacji jest kolejne blisko 140 km autostrad i ok. 973 km dróg ekspresowych. To inwestycje zapisane w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Z tego Programu w przygotowaniu jest kolejne ponad 2400 km dróg, w zdecydowanej większości dróg ekspresowych. Na ostateczny wynik prac przygotowawczych złożą się zadania zapisane w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, których łączna długość wyniesie ok. 820 km. Dla pięciu z nich toczą się już przetargi na wyłonienie wykonawców, a pozostałe są na różnym etapie opracowywania dokumentacji lub na początku procesu przygotowania.

GDDKiA wielokrotnie podkreślała, że cykl przygotowania inwestycji drogowej jest procesem złożonym i długotrwałym, wymagającym nie tylko specjalistycznej wiedzy projektantów, ale również współpracy wielu urzędów. Ostatnim jego punktem jest budowa drogi w terenie realizowana w oparciu o projekt budowlany przekazany przez GDDKiA lub opracowany przez wykonawcę inwestycji, jeśli realizowana jest w trybie „Projektuj i buduj”.

Istniejące odcinki dróg, realizowane i w trakcie przetargu


Pierwszym krokiem do budowy drogi jest opracowanie Studium korytarzowego (SK), określającego lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Taką dokumentację opracowujemy zarówno dla inwestycji znajdujących się w limicie wydatków obecnego PBDK: S5 od Sobótki (S8) do Bolkowa (S3) oraz S10 od autostrady A1 do S7 w okolicy Płońska. Pracownicy naszego Wydziału Prac Studialnych przygotowują także SK dla dwóch dróg spoza obecnego PBDK: Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej A50/S50 oraz S5 pomiędzy Ostródą (S7) i Nowymi Marzami (A1). Dążąc do skrócenia czasu potrzebnego na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla nowych inwestycji łączymy przygotowanie SK z kolejnym etapem – Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). W taki sposób przygotowywana jest dokumentacja dla przyszłej S8 pomiędzy Wrocławiem i Kłodzkiem czy też znajdującego się poza limitem PBDK odcinka S16, który połączy S61 w okolicy Ełku z S8 pod Białymstokiem.
 
Mapa: GDDKiA
Mapa: GDDKiA

Tradycyjne Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) mamy opracowane dla 11 odcinków dróg ekspresowych z PBDK o łącznej długości blisko 240 km, stanowiących ciągi przyszłej S10 od Stargardu do Piły, S12 od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego oraz S74 od Sulejowa do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Natomiast w trakcie opracowywania jest STEŚ dla 16 odcinków dróg ekspresowych o łącznej długości ponad 550 km, głównie S11 od Szczecinka do Kępna oraz od końca obwodnicy Olesna do włączenia do A1 na wysokości Piekar Śląskich, dla S10 od Piły do Pawłówka, a także dla S74 od Opatowa do Niska. Z kolei STEŚ-R mamy opracowane dla S19 Boćki – Malewice, a w trakcie opracowania jest dla 15 zadań o łącznej długości ponad 570 km, m.in. dla S10 Toruń – Bydgoszcz, S12 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do początku obwodnicy Puław, S19 w obrębie województwa mazowieckiego czy S16 od Mrągowa do Ełku.

W przypadku inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic w trakcie wykonania jest STEŚ dla pięciu obwodnic o łącznej długości ponad 75 km, a w trakcie przetargu jest opracowanie STEŚ dla obwodnicy Olsztyna i Dywit o długości ok. 20 km oraz STEŚ-R dla 24 innych obwodnic o łącznej długości ponad 190 km. Ponadto w trakcie opracowania jest już STEŚ-R dla 14 obwodnic o łącznej długości 110 km.

Dla inwestycji, które miały opracowany wcześniej STEŚ wykonywany jest teraz kolejny etap przygotowania inwestycji, czyli opracowanie Koncepcji Programowej (KP). Dotyczy to 40 zadań o łącznej długości ponad 670 km, a wśród nich mamy m.in. A2 od Siedlec do granicy państwa, S12 i S17 od Piask do granicy państwa w Dorohusku i Hrebennem (poza dwoma odcinkami na wysokości Łopiennika i Zamościa), S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Lubartowa oraz od Babicy pod Rzeszowem do Barwinka na granicy państwa, a także S74 w granicach województwa świętokrzyskiego (zarówno w limicie jak i poza limitem PBDK). KP opracowano już dla 12 zadań o łącznej długości ponad 140 km, w tym dla S6 od Słupska do Bożepola Wielkiego, S7 od Czosnowa do Kiełpina, S11 Bobolice – Szczecinek czy też S16 od Olsztyna do Biskupca. Z Programu budowy 100 obwodnic taką dokumentację ma już obwodnica Gostynina na DK12, a dla pięciu kolejnych jest właśnie opracowywana: Sztabina, Suchowoli – obie na DK8, Tarnowa na DK73, Gryfina na DK31, Szczecinka na DK20, a dla obwodnicy Sanoka na DK28 trwa przetarg na wykonawcę KP.

Na zlecenie GDDKiA opracowywane są również projekty budowlane dla dziewięciu inwestycji, większych i mniejszych, które będą realizowane w systemie tradycyjnym. Dotyczy to S6 od końca obwodnicy Koszalina do początku obwodnicy Słupska, obwodnicy Zatora, obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca (wszystkie na DK28) czy też obwodnicy Zabierzowa na DK79. Projekt budowlany opracowywany jest również dla 8-kilometrowego fragmentu obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6. Jest to efektem odmiennych warunków geologicznych, jakie stwierdzono na miejscu budowy przy pierwszym podejściu do realizacji drogi ekspresowej S6. W efekcie ten fragment wyłączono z realizacji i przystąpiono do opracowania nowego projektu.

Dla dwóch obwodnic z Programu 100 obwodnic opracowywany jest projekt budowlany: Wadowic na DK28 i Dzwoli na DK74, a dla kolejnych czterech prowadzimy przetargi na wyłonienie wykonawców projektu budowlanego: Szczekocin i Goleniowy, Kroczyc i Pradeł na DK78 oraz Kołbaskowa na DK13.

Na wczesnym etapie przygotowania z Programu budowy 100 obwodnic jest kolejne 26 zadań o łącznej długości ponad 260 km.

Źródło: PKP S.A.
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI