REKLAMA
Drogi Wiadomości

GDDKiA: Rekordowy start sezonu a stabilność branży

Rok 2024 jest kolejnym rokiem dynamicznego wzrostu wydatków zarówno ogółem jak i inwestycyjnych. Wykonanie planu za pierwsze cztery miesiące 2024 r. jest rekordowe – zasilając branżę kwotą ponad 4,1 mld zł tylko od stycznia do końca kwietnia br., GDDKiA osiągnęła ponad 20 proc. rocznego wykonania budżetu.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Najlepszy wynik od lat

Porównując do analogicznego okresu za ubiegły rok gdzie wydatki inwestycyjne na 30 kwietnia wyniosły około 3,4 mld zł odnotowano wzrost na poziomie 16 proc. W latach 2020-2022 kiedy ten poziom oscylował wokół 3 mld zł mamy już wzrost na poziomie 26 proc. Z kolei w latach 2018-2019 gdzie kwota wydatkowania to było około 2 mld zł wzrost ten sięga do około 50 proc.

Powyższe liczby to potwierdzenie odpowiedzialnego zarządzania, właściwego wydatkowania środków, które trafiają do firm wykonawczych. Do wszystkich firm, dużych i tych mniejszych, które realizują kontrakty GDDKiA. Publiczne inwestycje infrastrukturalne są receptą na wymagający okres w gospodarce spowodowany m.in. wojną w Ukrainie.

Konsekwentna realizacja przez GDDKiA założeń inwestycyjnych, portfel zamówień, w skład którego wchodzą zadania zarówno z Programu Budowy Dróg Krajowych jak i Programu budowy 100 obwodnic, konkretne plany na kolejne miesiące – to niezbędne elementy dla stabilności rynku.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA