Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA rozmawia z branżą

Transparentność, skupienie na wspólnym celu oraz dobra komunikacja – to podstawa współpracy odpowiedzialnego zamawiającego z firmami wykonawczymi. Zwłaszcza przy realizacji złożonych i wymagających inwestycji drogowych.

 

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

GDDKiA współpracuje z wykonawcami na różnych polach, dając również możliwość konsultowania i zgłaszania swoich uwag. Dlatego w styczniu br. spotkano się z potencjalnymi oferentami w przetargach na realizację odcinków dróg ekspresowych S16, S17 i S19 w trzech województwach. GDDKiA przedstawia krótkie podsumowanie swoich rozmów, które odbywały się w formie stacjonarnej oraz online.

Pytania i odpowiedzi – czas potrzebny oferentom

Celem GDDKiA jest sprawna realizacja inwestycji. Właśnie dlatego drogowcy stawiają na decyzyjność i otwartość oraz zdolność do rozwiązywania problemów. Rozmawiają z każdym wykonawcą już na etapie przetargu, kiedy pojawiają się ewentualne wątpliwości i zadawane są pytania. Odpowiedzi udzielają na bieżąco i udostępniają wszystkim zainteresowanym. Potencjalni wykonawcy muszą mieć czas na zapoznanie się z odpowiedziami i uwzględnienie tych informacji w swoich ofertach.

Brak wątpliwości to dobrze skalkulowane oferty

Czasami, aby rozwiać wątpliwości oferentów potrzebna jest dyskusja. Dlatego w styczniu zorganizowano spotkania z potencjalnymi wykonawcami inwestycji. Dzięki temu będą oni mieli odpowiednią wiedzę o zadaniu, co z kolei przełoży się na przygotowanie profesjonalnej oferty.

Spotkanie ws. S16

Jako pierwsze (16 stycznia br.) odbyło się spotkanie dotyczące postępowań na realizację odcinków drogi ekspresowej S16 Olsztyn Wschód – Barczewo oraz Barczewo – Biskupiec.

Podczas wydarzenia zadano 83 pytania. Dodatkowo 89 pytań GDDKiA otrzymała pisemnie jeszcze przed spotkaniem. Na większość z nich odpowiedzi były udzielane na bieżąco, podczas rozmów.

Szereg pytań koncentrowało się wokół wzorców i standardów załączonych do Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). Podczas spotkania omawiano wątpliwości dotyczące aktualnego stanu prawnego, w kontekście sformułowań użytych w dokumentach przetargowych (w Opisie Przedmiotu Zamówienia). Pojawiły się również pytania w sprawie szerokiego wykorzystania destruktu. Inną kwestią, wokół której koncentrowała się dyskusja, było innowacyjne zasilanie infrastruktury drogowej i odnawialne źródła energii. Wykonawcy zwrócili się do GDDKiA z prośbą o doprecyzowanie wymagań w tym zakresie.

Spotkanie ws. S17

Z kolei 20 stycznia br. odbyło się spotkanie ws. realizacji trzech odcinków S17 Piaski Wschód – Łopiennik, Krasnystaw Północ – Izbica, Izbica – Zamość Sitaniec. Na spotkaniu miała miejsce wymiana poglądów i merytoryczne dyskusje, podczas których wyjaśniono wątpliwości dotyczące zapisów PFU oraz pozostałych dokumentów przekazanych do przetargu. W spotkaniu wzięło udział 260 uczestników. Podczas spotkania zadane zostały 284 pytania.

Duża część pytań również dotyczyła interpretacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych i możliwości wykorzystania na etapie projektowania wzorców i standardów. Pytania dotyczyły zarówno wzorców rekomendowanych, jak i tych, które nie uzyskały rekomendacji. Pojawiły się również pytania dotyczące zakresu posiadanej decyzji o środowiskowych uwarunkowanych (DŚU) i związanych z tym potencjalnych problemów kontraktowych – wyjścia poza zakres DŚU.

Spotkanie ws. S19

23 stycznia br. zorganizowano spotkanie dotyczące realizacji S19 Lutcza – Domaradz w woj. podkarpackim.

Na spotkaniu pojawił się temat wątpliwości, dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Podczas wydarzenia zadanych zostało 30 pytań. Do tej pory, w trzech postępowaniach dotyczących tego zadania, skierowano do GDDKiA łącznie 1595 pytań.

Wiążące odpowiedzi w formie pisemnej

Uczestnicy spotkań zostali poinformowani, że wiążące będą odpowiedzi udzielone przez GDDKiA w formie pisemnej. Informacje zawierające wszystkie zgłoszone na spotkaniach pytania wraz z odpowiedziami (bez wskazywania źródeł zapytań), zostaną opublikowane na stronach internetowych prowadzonych postępowań.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI