Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA rozpoczyna audyt przejść dla pieszych

Niestety, wciąż dochodzi do zbyt dużej liczby wypadków z udziałem pieszych na wyznaczonych przejściach. W 2018 r., na drogach zarządzanych przez GDDKiA wypadki z udziałem pieszych stanowiły 14 proc. wszystkich wypadków.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Co więcej, piesi, którzy zginęli w wypadku drogowym, stanowili aż 25,8 proc. wszystkich zabitych. Chcemy zmniejszyć te liczby, a celem jest „zero” ofiar śmiertelnych.

Kontrola i działanie


Pracownicy GDDKiA prowadzą cykliczne kontrole dróg krajowych (w tym przejść dla pieszych) i analizują wypadkowość z udziałem pieszych. Wyniki kontroli pokazują, że w kwestii poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych konieczne są dodatkowe działania. Dlatego też wychodzimy poza standardową budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, azyli na przejściach dla pieszych czy dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych.

Audyt 2019-2020


W latach 2019-2020 wykonamy audyt przejść dla pieszych. Przeprowadzą go audytorzy i inspektorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego zatrudnieni w GDDKiA. Wnikliwie skontrolują wszystkie przejścia dla pieszych na drogach zarządzanych przez GDDKiA, szczególnie zwracając uwagę na:
– prawidłową lokalizację i geometrię przejścia,
– warunki widoczności na przejściu dla pieszych w dzień i w nocy,
– stan i prawidłowość oznakowania pionowego i poziomego,
– stan nawierzchni przejścia i przed przejściem,
– możliwość dojścia do przejść i stan miejsc oczekiwania pieszego na przejście,
– prawidłowość odwodnienia obszaru przejścia,
– prawidłowość oświetlenia samego przejścia, jak również miejsc oczekiwania pieszego na przejście przez drogę oraz odcinków dojazdowych do przejścia dla pieszych.

W pierwszym etapie przeprowadzimy audyt na tych przejściach, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. Przeprowadziliśmy już weryfikację danych dotyczących wypadków i wytypowaliśmy odcinki dróg do kontroli szczegółowej. Audyt przejść na tych odcinkach przeprowadzimy do końca lipca, a do końca roku opracowany zostanie raport z I etapu. Pozostałe przejścia sprawdzimy w 2020 roku.

Wyniki audytu mają przynieść realne skutki


Wynikiem audytu będzie raport zawierający ranking przejść wraz z rekomendacją zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Raport będzie podstawą do podejmowania działań w kolejności od najpilniejszych do możliwych do wykonania w następnej kolejności. Określi też jednolite zasady wyznaczania i budowy przejść dla pieszych. Wyniki raportu zostaną również wykorzystane do stworzenia kompleksowego programu budowy chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg krajowych. Efektem końcowym tych wszystkich działań będzie wzrost bezpieczeństwa pieszych i miejmy nadzieję, spadek ofiar śmiertelnych

Warto jednak podkreślić, że oprócz działań inżynierskich, duże znaczenie dla spadku liczby zdarzeń ma zachowanie na drodze zarówno pieszych, jak i kierowców.

Statystyki. Wypadki z udziałem pieszych

         
Wykres: GDDKiA
Wykres: GDDKiA
                   Tekst, zdjęcie i wykres: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI