REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA skutecznie rozlicza fundusze unijne

GDDKiA najskuteczniej realizuje i rozlicza projekty w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, co potwierdza liczba podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków o płatności, oraz kwota unijnej refundacji, jaka wpłynęła do KFD.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Przypomnijmy, że realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 rok.

Zgodnie z obowiązującym tzw. wykazem projektów zidentyfikowanych przewidywane jest przyznanie dofinansowania dla 91 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA, w kwocie ponad 42 mld zł. Co ważne, pełen potencjał finansowy tych 91 projektów wynosi około 45,1 mld zł. Oznacza to, że GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania.

Podpisaliśmy już 61 umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 72,39 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,06 mld zł oraz wkład UE to blisko 34,88 mld zł. Dla podpisanych umów wykorzystaliśmy już ok. 82 proc. przyznanych środków.

Dla kolejnych czterech projektów przygotowaliśmy wnioski o dofinansowanie, a do końca 2020 r. planujemy złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla kolejnych dziewięciu projektów unijnych. Szacujemy, że do końca br. poziom wykorzystania środków UE wyniesie około 93 proc.

Kilometry nowych dróg


W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem (dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie) przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ok. 1 810,4 km dróg krajowych (w tym około 72,5 km autostrad, 1 574,9 km dróg ekspresowych oraz ok. 163,1 km obwodnic).

Do KFD trafiają kolejne refundacje z UE


O skuteczności wykorzystania środków UE przez GDDKiA świadczą też konkretne liczby. Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 złożyliśmy 606 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 32,2 mld zł.

Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków o płatność wynosi około 27,3 mld zł. Taka kwota wpłynęła do końca ubiegłego roku na konto KFD. Oznacza to, że rozliczyliśmy już finansowo ponad 64 proc. przyznanych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przypomnijmy, że realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE z obecnej perspektywy zakończy się 31 grudnia 2023 rok.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA