REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA skutecznie wykorzystuje fundusze i unijne dofinansowania

GDDKiA jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). GDDKiA skutecznie wykorzystuje przyznane środki – rozliczyła ich już ponad 77 proc.

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Ponad 90 projektów

Do dofinansowania w tej perspektywie przewidziano 93 nasze projekty, na które przyznano środki UE w kwocie ponad 43 mld zł. Jednakże GDDKiA posiada większe możliwości wykorzystania środków unijnych w stosunku do tych faktycznie pozyskanych. Drogowcy są gotowi przedstawić i przeprowadzić procedurę dofinansowania ze środków UE dla inwestycji, których wkład UE wynosi w sumie około 46 mld zł.

72 umowy i 77 wniosków o dofinansowanie 


GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 72 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Trwa już ich wdrażanie i rozliczanie. 5 kolejnych wniosków o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarto umowy o dofinansowanie, wynosi około 78 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 43,5 mld zł oraz wkład UE to około 37 mld zł). W ramach ww. umów zakontraktowano już około 85 proc. przyznanych środków unijnych.

GDDKiA największym beneficjentem


Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 GDDKiA złożyła ponad 900 wniosków o płatność na kwotę ponad 41,7 mld zł. Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków wynosi około 39,2 mld zł, co oznacza, że GDDKiA rozliczyła już finansowo około 77 proc. przyznanych środków unijnych. Przypomnijmy, że wdrażanie (realizacja) oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się dopiero 31 grudnia 2023 r.

Bycie liderem zobowiązuje


Do końca bieżącego roku GDDKiA planuje podpisać kolejnych pięć umów o dofinansowanie, co będzie oznaczało zakontraktowanie około 90 proc. dostępnych dla GDDKiA środków. W ramach projektów objętych już dofinansowaniem UE przewidziane jest wybudowanie łącznie ponad 1 950 km dróg krajowych, w tym około 160 km autostrad i 1 590 km dróg ekspresowych.

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. GDDKiA zakłada, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne 242,7 km dróg krajowych, w tym około 37 km autostrad i 167 km dróg ekspresowych.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA