REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA skutecznie wykorzystuje fundusze unijne

GDDKiA jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Skutecznie wykorzystujemy przyznane nam środki – rozliczyliśmy ich już ponad 56 proc.

  
Mapa: GDDKiA
Mapa: GDDKiA
                    Ponad 90 projektów – sprostamy wyzwaniu

Do dofinansowania w tej perspektywie przewidziano 91 naszych projektów, na które przyznano środki UE w kwocie ponad 42 mld zł. Jednakże GDDKiA posiada większe możliwości wykorzystania środków unijnych w stosunku do tych faktycznie pozyskanych. Jesteśmy gotowi przedstawić i przeprowadzić procedurę dofinansowania ze środków UE dla inwestycji, których wartość wynosi w sumie około 47 mld zł.

Mamy już 54 umowy i 61 wniosków


GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 54 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Trwa już ich wdrażanie i rozliczanie. Siedem kolejnych wniosków o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 64,5 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 36,2 mld zł oraz wkład UE to blisko 30,75 mld zł). W ramach ww. umów zakontraktowaliśmy już około 73 proc. przyznanych nam środków unijnych.

Jesteśmy największym beneficjentem


Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 GDDKiA złożyła 543 wnioski o płatność na kwotę około 29,46 mld zł. Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków wynosi około 24,6 mld zł, co oznacza, że GDDKiA rozliczyła już finansowo ponad 56 proc. przyznanych środków unijnych. Przypomnijmy, że wdrażanie (realizacja) oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się dopiero 31 grudnia 2023 r.

Bycie liderem zobowiązuje


Do końca bieżącego roku planujemy podpisać kolejnych siedem umów o dofinansowanie. W takim przypadku poziom wykorzystania środków UE dla GDDKiA powinien wynieść około 82 proc.

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem (dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie), przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie około 1 573,5 km dróg krajowych (w tym około 72,5 km autostrad i 1 343,2 km dróg ekspresowych).

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. Zakładamy, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne 621,8 km dróg krajowych (w tym około 80,7 km autostrad i 493,5 km dróg ekspresowych).

Tekst i mapa: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA