REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA skutecznym beneficjentem funduszy unijnych

GDDKiA jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Skutecznie wykorzystujemy przyznane nam środki – rozliczyliśmy już ponad 56 proc. środków w ramach POIiŚ.

Budowa A1, fot. a1-rzasawa-blachownia.pl
Budowa A1, fot. a1-rzasawa-blachownia.pl
Rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 r. Nie ma ryzyka utraty dofinansowania unijnego.

Mamy już 54 umowy


Do dofinansowania w tej perspektywie przewidziano 91 naszych projektów, na które przyznano środki UE w kwocie ponad 42 mld zł. Pełen potencjał finansowy projektów unijnych GDDKiA (wkład UE) zidentyfikowanych do dofinansowania z funduszy europejskich wynosi około 47 mld zł. Oznacza to, że GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ kwota dofinansowania.

 GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 54 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Trwa już ich wdrażanie i rozliczanie. Trzy kolejne wnioski o dofinansowanie są w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 64,5 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 36,2 mld zł oraz wkład UE to blisko 30,75 mld zł). Wykorzystaliśmy już ok. 72 proc. przyznanych nam środków unijnych. Do końca 2019 roku planujemy złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla 9 projektów i szacujemy, że poziom wykorzystania środków UE dla GDDKiA wyniesie około 81 proc.

Jesteśmy skutecznym beneficjentem


Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020, GDDKiA złożyła 504 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 28,6 mld zł. Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków o płatność wynosi około 24,2 mld zł, co oznacza, że GDDKiA rozliczyła już finansowo ponad 56 proc. przyznanych środków unijnych w ramach POIiŚ. Przypomnijmy, że wdrażanie (realizacja) oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się dopiero 31 grudnia 2023 r.

Nie ma ryzyka utraty dofinansowania


W przypadku inwestycji, na których rozwiązaliśmy umowy z wykonawcami i w najbliższym czasie wyłonimy nowych nie ma ryzyka utraty dofinansowania unijnego. Realizacja tych projektów nie wykracza poza 2023 rok, czyli końcowy termin kwalifikowalności wydatków dla POIiŚ. W dodatku na odcinkach, gdzie trwały prace w terenie, rozliczyliśmy już większość kosztów kwalifikowalnych.

S3 Kaźmierzów – Legnica (Salini)


Data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie – 31 grudnia 2019 r. Przewidywane jest podpisanie aneksu wydłużającego okres kwalifikowalności wydatków o czas konieczny na dokończenie robót budowlanych oraz ich rozliczenie.

W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 100 proc.

A1 Pyrzowice – Częstochowa (Salini)


Data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie – 31 grudnia 2019 r. Przewidywane jest podpisanie aneksu wydłużającego okres kwalifikowalności wydatków o czas konieczny na dokończenie robót budowlanych oraz ich rozliczenie.

W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 94 proc.

S5 Bydgoszcz – Mielno, odc. Białe Błota – Mielno (Impresa Pizzarotti)


Data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie: 31 grudnia 2020 r. Przewidywane jest podpisanie aneksu wydłużającego okres kwalifikowalności wydatków o czas konieczny na dokończenie robót budowlanych oraz ich rozliczenie.

W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 73 proc.

S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz (Impresa Pizzarotti)


Data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie – 31 grudnia 2021 r. Przewidywane jest podpisanie aneksu wydłużającego okres kwalifikowalności wydatków o czas konieczny na dokończenie robót budowlanych oraz ich rozliczenie.

W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 53 proc.

S7 Warszawa – Grójec (Rubau)

Data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie – 30 czerwca 2022 r.

W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 13 proc.

S61 Szczuczyn – Budzisko (granica państwa) (Impresa Pizzarotti)


Data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie – 31 grudnia 2022 r.

W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w około 12 proc.

S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn (Rubau)


Dla projektu opracowywany jest wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie jest planowana do podpisania do końca bieżącego roku.

Tekst: GDDKiA
Zdjęcie: a1-rzasawa-blachownia.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA