REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA sprawdza zaawansowanie przetargów na realizację

Aktualnie GDDKiA prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia dla 31 odcinków dróg o łącznej długości ok. 350 km. Większość dotyczy odcinków z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, zaś osiem z Programu Budowy 100 obwodnic.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Od początku br. w ramach realizacji tych największych programów drogowych, GDDKiA zawarła 14 umów na budowę niemal 163 km i ogłoszono przetargi na realizację dwóch obwodnic Pilzna w ciągu DK73 (woj. podkarpackie) oraz obwodnicy Pradeł w ciągu DK78 (woj. śląskie). W obu tych przetargach jeszcze nie składano ofert.

Ocena ofert – spory wydłużają rozstrzygnięcia przetargów

Niemal wszystkie postępowania prowadzone są w trybie przetargów nieograniczonych, ale jedno dla pierwszego zadania realizowanego z wykorzystaniem technologii BIM – obwodnicy Zatora na DK28, prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego. Po ocenie wniosków która miała miejsce jeszcze w ubiegłym roku, prowadzono dialog z wyłonionymi trzema wykonawcami. Po zakończeniu dialogu i skierowaniu zaproszeń, mogą oni teraz składać oferty na realizację tej inwestycji.

W trzech postępowaniach przetargowych trwa weryfikacja złożonych ofert i nie miał jeszcze miejsca wybór oferty najkorzystniejszej. Są to postępowania dla dwóch odcinków S8 woj. dolnośląskim Łagiewniki Zachów – Niemcza, Niemcza – Ząbkowice Śląskie Północ oraz obwodnicy Kroczyc w ciągu DK78.

Z kolei w przypadku innych pięciu przetargów, po wyborze oferty a następnie po odwołaniach do KIO konieczne było unieważnienie wyboru i tu także trwa ponowne badanie i ocena ofert. Dotyczy to odcinków S16 Olsztyn Wschód – Barczewo, S17 Piaski Wschód – Łopiennik, S17 Krasnystaw Północ – Izbica, S11 odc. II Siemianice – Gotartów oraz S19 Jawornik – Lutcza.

W pozostałych przetargach dokonany został wybór oferty, w zdecydowanej większości przekazane zostały także dokumenty do kontroli Prezesa UZP. Jednak bardzo często w ostatnim czasie wykonawcy korzystają ze środków ochrony prawnej jakimi są odwołania do KIO i skargi do Sądu. W takich przypadkach prowadzone kontrole ulegają wstrzymaniu.

W trzech postępowaniach dot. budowy S17 Izbica – Zamość Sitaniec, obwodnic Stargardu w ciągu DK20 oraz Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) GDDKiA ma aktualnie do czynienia z postępowaniami odwoławczymi do KIO, wniesionymi po wyborze najkorzystniejszej oferty, zaś w przetargu na realizację obwodnicy Głogowa w ciągu DK12 po oddaleniu odwołania do KIO na wybór najkorzystniejszej oferty została wniesiona skarga do sądu. To tylko wybrane dla konkretnego stanu zaawansowania postępowań aktualne odwołania i skargi, są także inne, wiele zostało już rozstrzygniętych, inne mogą mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku obwodnicy Rusinowa w ciągu DK 22 wybór nie jest jeszcze prawomocny.

Dla dziesięciu postępowań trwa kontrola uprzednia Prezesa UZP. Dotyczy to zadań: S12 odc. Przysucha – Wieniawa, S11 odc. Oborniki – Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik, Budowa obwodnicy Białobrzegów w ciągu DK8, Budowa obwodnicy Wałcza (Strączno) w ciągu DK22, Budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego w ciągu DK25, Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu DK25 a także czterech odcinków S10 Szczecin – Piła odc. Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo, odc. Cybowo – Łowicz Wałecki, odc. Stargard Wschód – Suchań, odc. Łowicz Wałecki – Piecnik.

Natomiast dla pięciu odcinków kontrola Prezesa UZP została zakończona i przygotowujemy się do zawarcia umów. Najszybciej będzie to miało miejsce dla S16 odc. Barczewo – Biskupiec (budowa drugiej jezdni), S19 odc. Sokółka Północ – Czarna Białostocka oraz S8 odc. Ząbkowice Śląskie Północ – Bardo. Natomiast w dwóch przypadkach tj. dla S10 Szczecin – Piła odc. Recz – Cybowo i odc. Witankowo – Piła Północ z uwagi na dużą wartość postępowań są one objęte dodatkowymi obostrzeniami i GDDKiA oczekuje tu jeszcze na właściwą informację ze służb Komisji Europejskiej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA