REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA szuka wykonawców GPR 2025

GDDKiA poznała już oferty wykonawców zainteresowanych opracowaniem wyników przyszłorocznego Generalnego Pomiaru Ruchu. GDDKiA jest w trakcie przetargów na wybór wykonawców pomiaru w pięciu Oddziałach GDDKiA, a w najbliższych dniach zostaną ogłoszone przetargi w kolejnych dwóch. Łącznie prowadzonych będzie 16 postępowań dotyczących wszystkich Oddziałów GDDKiA.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

GPR 2025

Pomiary generalne prowadzone są na drogach krajowych cyklicznie, w okresach 5-letnich i dostarczają najważniejszych informacji o ruchu drogowym. Wyniki GPR stanowią podstawę wszelkich działań o charakterze planistycznym, projektowym i strategicznym w odniesieniu do sieci drogowej, na poziomie krajowym. Wykorzystywane są również w pracach związanych z zarządzaniem ruchem, analizach środowiskowych, ekonomicznych oraz przy tworzeniu statystyk transportowych.

Przyszłoroczny pomiar zostanie przeprowadzony zgodnie z Wytycznymi organizacji i przeprowadzenia GPR 2025 na drogach krajowych wprowadzonymi Zarządzeniem nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 marca 2024 r. Formuła GPR 2025 na drogach krajowych zakłada, oprócz pomiarów automatycznych, wykonanie pomiarów metodą wideorejestracji w specjalnie wybranych kilku dniach w ciągu całego roku. Warto podkreślić, że w pomiarach metodą wideorejestracji dopuszczalne jest stosowanie metod rozpoznania obrazu z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji, przy zachowaniu wymaganego poziomu dokładności rozpoznania i klasyfikacji sylwetek pojazdów.

Kto opracuje wyniki GPR 2025?

15 maja br. otwarto oferty na wybór tzw. podmiotu opracowującego wyniki pomiaru. Wykonawca, we współpracy z GDDKiA, będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie dedykowanych narzędzi informatycznych wspomagających realizację pomiaru, przetwarzanie i weryfikację zebranych wyników oraz przygotowanie opracowań analitycznych dla całego kraju. Obecnie trwa proces oceny trzech ofert złożonych w tym postępowaniu.

Kto przeprowadzi pomiary?

Aktualnie można składać oferty w postępowaniach dotyczących przeprowadzenia pomiarów na drogach zarządzanych przez Oddziały w: Opolu, Gdańsku, Katowicach, Zielonej Górze i Olsztynie. W najbliższych dniach GDDKiA ogłosi postępowania w Szczecinie i Krakowie, a następnie w pozostałych dziewięciu Oddziałach GDDKiA.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA