REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA zaktualizowała Szczegółowe Warunki Kontraktu

Wraz ze zmianą Prawa zamówień publicznych, pojawieniem się nowych edycji specjalistycznych wydawnictw oraz sygnałów płynących z rynku budowlanego GDDKiA zaktualizowała wzorcowe warunki kontraktu.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Uwzględniliśmy przy tym doświadczenie nabyte  przez GDDKiA podczas realizacji  inwestycji, a propozycje zmian konsultowaliśmy z przedstawicielami organizacji branżowych. Na koniec przekazaliśmy Prokuratorii Generalnej  RP  do obligatoryjnej opinii prawnej.

Przez szereg lat  GDDKiA  stosowała Warunki Kontraktu  na urządzenia i budowę z projektowaniem, wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999). W 2019 roku Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) wydało  polskie  tłumaczenie  Warunków Kontraktu na  urządzenia i  budowę z  projektowaniem,  tzw.  „Żółta Książka” czy  też  „Żółty FIDIC”  (wydanie oryginalne z 2017 r.). 

W 2019 r.  ogłoszono  również  nową  ustawę Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie  z dniem  1 stycznia 2021 r.

To między innymi wpłynęło na opracowanie nowych  Szczegółowych Warunków Kontraktu (SWK), które  trwało kilka miesięcy,  a  propozycje zapisów w nich zawartych poddane zostały szerokim konsultacjom z przedstawicielami  organizacji branżowych,  tj.  Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Od maja do grudnia  ubiegłego roku  odbyło się dziewięć spotkań mających na celu wypracowanie  SWK  dla  realizacji inwestycji drogowych  będących  w kompetencjach GDDKiA.     

Z początkiem grudnia 2020 r.  strona publiczna  i przedstawiciele środowiska inżynierów  oraz  wykonawców osiągnęli oczekiwane porozumienie co do treści SWK.  Następnie poddano je  obligatoryjnej opinii prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej  (zgodnie z art. 18 ustawy o PGRP). Po przeprowadzeniu  przez GDDKiA  analizy opinii prawnej PGRP wzorcowe dokumenty kontraktowe zostały stosownie zmodyfikowane,  a organizacje branżowe poinformowane o zmianach wprowadzonych na skutek otrzymanej opinii.

Zwieńczeniem wielomiesięcznych prac i prowadzonego dialogu jest wprowadzenie do stosowania  nowych SWK. Znajdą  one  zastosowanie w  nowo wszczynanych przez GDDKiA postępowaniach przetargowych  na roboty budowlane  w ramach  Programu  Budowy Dróg  Krajowych,  Programu  budowy 100  obwodnic oraz niektórych zadań na  istniejącej  sieci  dróg krajowych.

Dziękujemy  organizacjom biorącym udział w konsultacjach za  szeroką,  merytoryczną i konstruktywną  dyskusję. Wyrażamy nadzieję, że wspólnie wypracowane SWK pozwolą z jeszcze większą skutecznością  rozwijać  sieci dróg krajowych  zarówno  inwestorowi jak i  wykonawcom oraz przyczynią się  w sposób bezpośredni  do większej płynności procedowania spraw kontraktowych.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA