Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA zbuduje nowe MOP-y

Lubelski Oddział GDDKiA otworzył oferty na budowę Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17. Drogowcy szukają też dzierżawców, którzy wybudują stacje paliw na funkcjonujących MOP-ach przy drogach ekspresowych w woj. lubelskim.

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

GDDKiA oddaje do użytkowania nowe drogi ekspresowe, a co za tym powstają także Miejsca Obsługi Podróżnych, czyli specjalne miejsca postojowe, sąsiadujące z drogami. Są one ważnym elementem, który poprawia bezpieczeństwo i wpływa na komfort podróżowania. W tej chwili kierowcy mogą korzystać w woj. lubelskim z 18 MOP-ów, położonych przy drogach S12, S17 i S19.

Cztery oferty

W przetargu na zaprojektowanie i budowę pary MOP Jeziernia Wschód i MOP Jeziernia Zachód na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, który ogłoszono w grudniu 2023 r., wpłynęły cztery oferty. Najniższa opiewa na 63,7 mln zł, a najwyższa na 88,6 mln zł tylko nieznacznie przekraczając budżet GDDKiA. Kolejnym krokiem będzie analiza ofert i ich ocena na podstawie trzech kryteriów: ceny (waga kryterium 60 proc.), wydłużenia okresu gwarancji o 10 lat (20 proc.), skrócenia terminu realizacji inwestycji o 4 miesiące (20 proc.), a następnie wyłonienie wykonawcy. 

Zestawienie ofert:

– Budimex – 63 787 036,17 zł,

– Konsorcjum Porr (lider), Antex II – 64 940 391,12 zł,

– Mota-Engil Central Europe – 67 893 121,98 zł,

– Strabag – 88 670 531,80 zł.

Budżet GDDKiA: 86 620 540,23 zł

Co powstanie

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie pary Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcjach podstawowych z infrastrukturą towarzyszącą, oświetleniem, drogami dojazdowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzyskanie decyzji zezwalających na użytkowanie. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w II połowie br.

Mała gastronomia na MOP przy S19

GDDKiA otworzyła także oferty w przetargu na dzierżawę fragmentów dwóch funkcjonujących Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze S19, MOP Słodków Wschód i MOP Słodków Zachód koło Kraśnika. Oba pełnią obecnie funkcję podstawową, są to parkingi z toaletami. Fragmenty nieruchomości, o powierzchni 240 mkw, GDDKiA chce wydzierżawić pod budowę obiektu małej gastronomii, o powierzchni do 140 mkw, z ogródkiem letnim i automatem vendingowym (maszyna sprzedająca). Zadaniem dzierżawcy będzie też utrzymanie czystości i porządku na objętym umową terenie.

W przetargu wpłynęła jedna oferta, dotycząca dzierżawy MOP Słodków Zachód. Umowa będzie podpisana na 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejnych 5 lat. Zgodnie z nią, dzierżawca będzie miał 9 miesięcy na uruchomienie działalności. W przypadku dzierżawy MOP Słodków Wschód oferty nie wpłynęły. GDDKiA planuje ogłosić kolejny przetarg.

W III kwartale tego roku kierowcy będą mieli natomiast do dyspozycji stacje paliw i restauracje na MOP-ach Obroki Wschód oraz Obroki Zachód przy drodze S19 między Lublinem a Kraśnikiem. Dzierżawca terenu jest w końcowej fazie etapu projektowania i uzyskiwania wymaganych dokumentów.

GDDKiA szuka dzierżawców

Trwa też przetarg, mający wyłonić dzierżawców funkcjonujących MOP-ów Bystrzejowice i Wierzchowiska, w ciągu dróg S12/S17 między Lublinem a Piaskami. Otwarcie ofert zaplanowano 31 stycznia br. Z kolei na przełomie I i II kwartału br. drogowcy planują ponowne ogłoszenie przetargów na dzierżawę pary MOP Janów Lubelski przy drodze S19 oraz MOP Niwa Babicka przy drodze S17. Poprzednie postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI