REKLAMA
Energetyka Wiadomości
4 Minuty czytania

Gmina Radziechowy-Wieprz wygrała konkurs „Samorząd przyjazny energii”

Gmina Radziechowy-Wieprz wygrała ogólnopolski konkurs „Samorząd przyjazny energii” współorganizowany przez TAURON Dystrybucja.

 
Zdjęcie: TAURON Polska Energia S.A., www.media.tauron.pl
Zdjęcie: TAURON Polska Energia S.A., www.media.tauron.pl
Pod uwagę brane były wzorcowe działania gminy związane m.in. z bezpieczeństwem i współpracą przy zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, ochroną środowiska i rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

W konkursie uczestniczyły gminy z całej Polski. Każdy operator sieci zdecydował, który samorząd z jego terenu otrzyma nagrodę finansową na dalsze inwestycje. Poza regulaminowymi nagrodami TAURON Dystrybucja oświetlił dekoracyjnie centrum gminy w okresie Świąt i Nowego Roku. To dodatkowe podziękowanie ze strony spółki za bardzo dobrą współpracę.

W ocenie TAURONA bardzo ważny był między innymi fakt, że w gminie Radziechowy-Wieprz powstał dokument, dzięki któremu wraz z tworzeniem nowych terenów mieszkaniowych i przemysłowych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, wskazywane są nowe kierunki i potrzeby rozbudowy sieci elektroenergetycznej.

Prace planistyczne Urzędu ujmują lokalizację przyszłych stacji transformatorowych i przebiegu infrastruktury energetycznej. W istniejących terenach mieszkaniowych przedstawiciele UG współuczestniczą również w rozwiązywaniu problemów związanych z modernizacją sieci energetycznej i zabudową nowych elementów tej sieci.

– Doceniliśmy przede wszystkim fakt, że gmina Radziechowy-Wieprz, jako jedyna w powiecie żywieckim, wyznaczyła pasy terenu dla infrastruktury energetycznej, dzięki czemu szybciej i sprawniej możemy realizować inwestycje sieciowe na terenie gminy. Pozwoliło to między innymi na szybką i sprawną realizację przyłączenia odbiorców przemysłowych w Strefie Ekonomicznej KSSE Radziechowy-Wieprz, gdzie przyłączają się odbiorcy o łącznej mocy 22 MW –
mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja. – Obecnie trwają wspólne konsultacje władz gminy i spółki oraz prace planistyczne w celu określenia możliwej lokalizacji nowej stacji GPZ 110/15kV – dodaje prezes Zasina.

W zakresie oświetlenia ulic i placów dotychczasowe wspólne działania z TAURONEM zaowocowały wymianą 330 sztuk starych opraw sodowych na nowoczesne lampy LED. Dodatkowo, na terenie gminy sukcesywnie wymieniane są słupy oświetleniowe, a wprowadzenie nowoczesnych reduktorów mocy w oświetleniu ulicznym pozwoliło na zmniejszenie poboru energii elektrycznej bez uszczerbku dla jakości oświetlenia.

– Dla nas udział w konkursie był możliwością porównania i sprawdzenia, jak jest odbierany i oceniany kierunek i sposób działań przez nas przyjęty – powiedział Maciej Mika, Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz. – Pieniądze z nagrody zostaną przeznaczone na działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia naszych mieszkańców z uwzględnieniem trendów proekologicznych. W tym względzie potrzeb jest wciąż wiele, dlatego na ten cel chcemy wykorzystać każdą formę wsparcia. Ogromnie cieszy fakt, iż nasze działania zostały dostrzeżone i wyróżnione na szczeblu ogólnopolskim. Jest to niewątpliwie powód do dumy, ale też motywacja do dalszych konkretnych działań i współpracy z TAURON Dystrybucja – zadeklarował wójt gminy.

Kolejny bardzo dobrze oceniony obszar dotyczy udziału gminy w programie „Słoneczna Żywiecczyzna”, w ramach którego zabudowano już 271 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 355 kW oraz wdrożono do ogrzewania budynków 103 pompy ciepła o łącznej moc 930 kW. Po zakończeniu programu w roku 2021 na terenie gminy Radziechowy-Wieprz będzie działało 330 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 1700 kW. Obecnie wójt gminy tworzy klaster energii „Żywiecka Energia Przyszłości”, mający na celu edukację i ograniczenie niskiej emisji, którego ważnym partnerem także jest TAURON.

Kolejny doceniony obszar dotyczył komunikacji. Podczas większych awarii energetycznych gmina uczestniczyła w informowaniu mieszkańców swoimi kanałami o sytuacji kryzysowej. Zapewniała również pomoc i wsparcie brygadom pogotowia energetycznego przez Ochotniczą Straż Pożarną. OSP w takich sytuacjach zajmuje się wycinką i usuwaniem drzewostanu zagrażającemu pracy sieci elektroenergetycznej lub powodujące jej uszkodzenia. Dzięki temu służby energetyczne i brygady pogotowia mogą szybciej dotrzeć do miejsc awarii i przywrócić zasilenie do klientów

Kapituła konkursu „Samorząd przyjazny energii” doceniła dbałość gminy o ekologię. Na budynku Urzędu Gminy oraz budynkach użyteczności publicznej zamontowane zostały układy fotowoltaiczne i pompy ciepła. Ponad to urząd gminy uczestniczy w programach wymiany pieców opalanych paliwami konwencjonalnymi. Prowadzana jest też termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Samorząd aktywne działania również na rzecz przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest  przez spółki dystrybucyjne i spółkę przesyłową zrzeszone w Polskim Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Źródło: tekst TAURON Polska Energia S.A., www.media.tauron.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA