REKLAMA
Hydrotechnika Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Gospodarka wodna ważnym tematem EKG

9 maja 2024 r. w Katowicach zakończył się XVI Europejski Kongres Gospodarczy. Wydarzenie było okazją do różnorodnych dyskusji i wielowątkowej debaty na temat przyszłości gospodarki. Wymiana idei, doświadczeń, komentarzy i rekomendacji również w zakresie perspektyw dla krajowej i europejskiej gospodarki wodnej służyła przede wszystkim zaspokojeniu rozlicznych potrzeb społecznych dziś i w przyszłości.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie w czasie dwóch paneli dyskusyjnych reprezentowała Pani Joanna Kopczyńska, Prezes Gospodarstwa. Uwagę słuchaczy zwrócono zwłaszcza na aspekty zlewniowego zarządzania gospodarką wodną. Prezes Wód Polskich zauważyła, że sytuacja w głównej rzece danej zlewni jest wypadkową zdarzeń w dopływach do niej.

– Jeśli chcemy mieć wiedzę i kontrolę poborów i tego, co dzieje się w głównej rzece powinniśmy kontrolować pobory w całej zlewni. Stąd tak istotne jest zarządzanie w systemie zlewniowym, a nie zbieżnym z podziałem administracyjnym – zapewniała uczestników i słuchaczy panelu nt. zasobów wodnych Prezes PGW Wody Polskie.

Strona społeczna uczestnicząca w wydarzeniu potwierdziła otwartość Wód Polskich na współpracę, propagowanie dobrych praktyk utrzymania wód i poszukiwanie w zarządzaniu gospodarką wodną rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu.

– Będziemy dążyć do wdrażania metod i środków rozwiązywania problemów, które będą oparte na naturze. To tańsze i bardziej przyjazne do wdrożenia środki aniżeli kosztowna infrastruktura – dodała Prezes Kopczyńska.

Wody Polskie zaakcentowały także, jak ważne w zakresie gospodarowania wodami pozostaje przeciwdziałanie suszy oraz minimalizowanie ryzyka powodzi. Rozwijając ten aspekt zauważono, jak istotna pozostaje retencja miejska i praca jaką na jej rzecz wykonują samorządy, sprzyjając organizacji przestrzeni zielonej, przyjaznej człowiekowi.

W kontekście gospodarki wodnej szczególna okazała się także branża wodno-kanalizacyjna: jej kondycja, wyzwania, które niosą kolejne unijne dyrektywy, okresy taryfowe oraz przyszłość. Prezes PGW Wody Polskie odniosła się także do konieczności edukacji społeczeństwa.

– W przestrzeni publicznej temat ryzyka powodzi czy suszy jest mało obecny i rozpowszechniony. Dlatego realizujemy program „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”, dedykowany uczniom szkół podstawowych. Ale chcemy także dotrzeć do szerszej grupy odbiorców z uniwersalną wiedzą nt. wód, przy okazji mówiąc o zanieczyszczeniach biogenami. Chcemy szczególny nacisk położyć na faktyczne czynniki, które szkodzą wodzie i wypracować metody przeciwdziałania tym zanieczyszczeniom – mówiła Prezes Kopczyńska.

Uczestnicząc w panelach dyskusyjnych Prezes Wód Polskich odwołała się także do wzrostu gospodarczego, który w obliczu zmian klimatu powinien odbywać się z obniżeniem zapotrzebowania w wodę.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach kolejny raz dowiódł potrzeby debaty i dyskusji w przestrzeni publicznej. Już w 2025 roku możliwe będzie zweryfikowanie tegorocznych zamierzeń uczestników Kongresu.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA