REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Instalacje fotowoltaiczne na WMB Unibep

Oddział Infrastruktury Unibep wprowadził instalacje fotowoltaiczne do swoich Wytwórni Mas Bitumicznych (WMB) w trzech lokalizacjach: Lipowa Góra, Lewki iŁomża. Te działania doskonale wpisują się w strategię ESG, przyjętą przez Grupę Unibep.

Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl

Oddział Infrastruktury Unibep włącza się w rewolucję energetyczną, instalując panele fotowoltaiczne w swoich Wytwórniach Mas Bitumicznych. Wszystkie instalacje mają moc po 25,07 kWp, co stanowi wynik 46 paneli o mocy 0,545 kWp każdy. Zasada jest prosta: z 1 kWp mocy uzyskuje się około 1 MWh energii. To oznacza nie tylko wydajne wykorzystanie promieni słonecznych, lecz także redukcję emisji CO2 i kosztów energii.

Wizja i cele działania

Celem Oddziału Infrastruktury Unibep jest sukcesywne zwiększanie udziału energii odnawialnej w produkcji. Obecnie instalacje fotowoltaiczne dostarczają 100 proc. energii potrzebnej do zasilania części biurowej i zaplecza produkcji. – Jednak dążymy do dalszego rozwoju, planując potencjalnie zainstalować małą instalację o mocy 400 kWp. Taki krok miałby pokryć aż 72 proc. rocznego zapotrzebowania na energię. To nie tylko inwestycja w przyszłość, lecz także odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na czystą energię – mówi Katarzyna Falkowska-Tyl, Specjalista ds. instalacji elektrycznych.

Wpływ na środowisko i społeczeństwo

Oddział Infrastruktury Unibep podąża za zobowiązaniami strategii ESG, które obejmują ochronę środowiska, dbałość o społeczeństwo i etyczne zarządzanie. Instalacje fotowoltaiczne wpisują się w ducha tej strategii, redukując ślad węglowy (scope 2) dzięki mikroinstalacjom. Analizy i obliczenia wskazują, że redukcja ta może obejmować także emisje pośrednie (scope 1) poprzez alternatywne rozwiązania, takie jak spalanie bezpośrednie.

Wpływ w liczbach i w perspektywach

Przedsięwzięcie ma wymierne efekty. Jeśli trzy instalacje fotowoltaiczne wygenerują łącznie 75 MWh energii zeroemisyjnej, to w porównaniu do roku 2022, gdy WMB zużyły 1 734,911 MWh, uda się zredukować zużycie o 4,5 proc. Rozważając dodatkową instalację o mocy 400 kWp, redukcja ta wzrośnie do 27,5 proc. Te liczby to nie tylko oszczędności, lecz także konkretne kroki w kierunku ochrony środowiska i przyszłości.

Oddział Infrastruktury Unibep staje się więc symbolem nowego podejścia do biznesu, w którym zrównoważony rozwój i odpowiedzialność wobec środowiska i społeczeństwa nie są tylko hasłami, lecz realnymi działaniami, które przyczyniają się do tworzenia lepszej przyszłości.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA