REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Inwestycja mieszkaniowa przy ul. Korczaka w Katowicach

Mija piętnasty miesiąc budowy dużej inwestycji mieszkaniowej, na działce o powierzchni ponad 6 hektarów, w Katowicach przy ul. Korczaka. Spółka Unibep realizuje tam 26 kameralnych budynków, a w nich 523 mieszkania.

 

Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl
Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na czwarty kwartał 2024 roku. Inwestycja powstaje na zamówienie PFR Nieruchomości we współpracy z  TBS Katowice, w  ramach programu Mieszkanie Plus.

Realizacja trzyetapowej inwestycji polega na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z  usługami i  garażami podziemnymi wraz z  niezbędną infrastrukturą techniczną. Zgodnie z  umową zostanie zrealizowanych łącznie 26 budynków mieszkalnych o  wysokości od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych, w  których znajdą się łącznie 523 lokale mieszkalne, 7 lokali usługowych oraz 119 miejsc w  garażach podziemnych.

W pierwszym etapie firma Unibep ma do wykonania 6 budynków, w  drugim etapie 14, natomiast w  ostatnim 6 budynków. Aktualnie kadra budowy realizuje etap pierwszy i  drugi, czyli 20 obiektów mieszkaniowych, które mają zostać oddane do użytku w  II i  III kwartale 2024 r., natomiast ostatni etap ma zostać przekazany w  IV kwartale 2024 r.

– Inwestycja została zaprojektowana na dawanych terenach górniczych. Zanim przystąpimy do realizacji trzeciego etapu w  pierwszej kolejności musimy uzdatnić grunt, tzn. przeprowadzić badania geofizyczne, wtłoczyć pod ziemię odpowiednią mieszankę pyłowo-cementową, która wypełni podziemne pustki i  spękania górotworu nadając podłożu odpowiedniej stabilności. Właśnie z  sukcesem kończymy wykonywanie tego zadania – mówi Piotr Lech, Kierownik Kontraktu Unibep SA.

W celu sprawnego prowadzenia prac budowlanych, plac budowy podzielono dodatkowo na kwartały od A  do G. Najbardziej zaawansowane są prace na kwartałach A, H i  B – tutaj zespół Unibep osiągnął już stan surowy budynków. Na kwartale C pozostały do wykonania jeszcze dwie kondygnacje. Na kwartałach D i  I wykonano garaże podziemne i  zgodnie z  harmonogramem realizowane są kolejne kondygnacje nadziemne. Stopień zaawansowania konstrukcji całego projektu wnosi około 45 proc.

– Skala projektu, czyli wznoszenie 26 budynków rozpoczynając kolejne w  kilku, kilkunastotygodniowych odstępach czasowych to na pewno duże wyzwanie logistyczne dla naszego zespołu – mówi Kierownik Kontraktu Unibep SA. – Inwestycja podzielona jest na etapy realizacji co powoduje, że stopniowo wykonując kolejne budynki powracamy do tych samych prac, które zakończyliśmy już w  innym etapie. Zespół musi bardzo dokładnie i  precyzyjnie planować kolejne zadania oraz współpracę z  podwykonawcami i  dostawcami, operatorami dziewięciu żurawi wieżowych, niejednokrotnie kilku pomp do betonu jednocześnie oraz operatorami sprzętów pomocniczych. Na ten moment radzimy sobie świetnie, prace idą zgodnie z  harmonogramem budowy – dodał.

Archipelag tajemniczych wysp – niezwykły plac zabaw

W północnej części inwestycji mieszkaniowej przy ul. Korczaka w  Katowicach powstanie plac zabaw o  powierzchni 390 mkw. Jest on realizowany w  ramach pierwszego etapu inwestycji.

Motywem przewodnim placu zabaw jest archipelag wysp, na który składają się wyspa skarbów, wyspa tajemnic, polana dzikich zwierząt czy też suchy las. Projekt ten zdobył pierwszą nagrodę w  konkursie „Inte – GRA” zorganizowanego przez PFR Nieruchomości, Fundację Integracja przy wsparciu Fundacji PFR. Jurorzy docenili tę pracę przede wszystkim za różnorodność pobudzającą wyobraźnię, wykorzystanie naturalnych surowców i  dostępność dla osób w  różnym wieku, o  różnym stopniu sprawności fizycznej i  emocjonalnej.

Autorem projektu placu zabaw jest zespół złożony z  architektonicznego tandemu Mileny Trzcińskiej i  Łukasza Stępnika oraz Łukasza Kowalskiego architekta krajobrazu.

Źródło: tekst Unibep SA, www.unibep.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA