REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Inwestycja PLK w Krotoszynie

Dzięki wymianie toru i urządzeń sterowania ruchem, pociągi pokonają trasę między Krotoszynem a Koźminem Wielkopolskim nawet o 7 minut krócej niż obecnie. PLK ogłosiły przetarg na prace na 15 km odcinku. Inwestycje powinna zostać zrealizowana do końca br. Równocześnie PLK przebuduje perony w Krotoszynie.

Zdjęcie: Radosław Śledziński, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl

Na ok. 15 km odcinku między Krotoszynem a Koźminem Wielkopolskim (linia kolejowa Oleśnica – Chojnice, nr 281) kolejarze wymienimą szyny i podkłady, wzmocnią podtorze i zamontują urządzenia sterowania ruchem. Wyremontowane będą obiekty inżynieryjne, głównie przepusty nad niewielkimi ciekami. Dla sprawnych przejazdów zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a na 15 przejazdach kolejowo-drogowych ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Na 6 skrzyżowaniach, m.in. w okolicy miejscowości Wolenice i Bożacin, zamontowane zostaną dodatkowe zabezpieczenia – sygnalizacja świetlna, która będzie informować kierowców o zbliżającym się do przejazdu pociągu.

Inwestycja skróci czas podróży – pociągi pojadą wyremontowaną trasą dwukrotnie szybciej niż obecnie, nawet do 140 km/h. Przejazdy na odcinku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski zajmą ok. 12 min, zamiast, jak dotychczas, 19 min. Czas podróży skróci się więc o ok. 7 min. Korzystnie wpłynie to także na podróże z Krotoszyna do Jarocina i Poznania oraz na międzywojewódzkie relacje, z Poznania do Milicza (na Dolnym Śląsku), a także zagwarantuje sprawniejszy ruch składów towarowych.

Dla zapewnienia lepszych przejazdów spółka PLK ogłosiła przetarg na zadanie „Prace na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice – rewitalizacja toru nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi na szlaku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski”. Ostateczny termin rozpoczęcia robót i ich wartość będą znane po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą, co jest spodziewane w najbliższych tygodniach. PLK przewiduje, że prace zakończa się pod koniec br. Ze względu na zakres rewitalizacji jednotorowego szlaku, w czasie prac, konieczna będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Podróżni będą z wyprzedzeniem informowani o zmianach na peronach oraz na Portalu Pasażera (w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej) oraz na stronach przewoźników.

Do pociągu z wygodnych peronów w Krotoszynie

Aby zminimalizować zmiany dla podróżnych równocześnie z pracami na torach – wykorzystując przerwę w ruchu pociągów – przebudowywane będą też perony na stacji Krotoszyn. Po modernizacji będą one wyższe. Ułatwi to wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Oczekiwany komfort zapewnią nowe wiaty i ławki. Zamontowane zostanie jasne, ekologiczne oświetlenie, a informację umożliwi czytelne oznakowanie oraz gabloty z rozkładem jazdy. Na antypoślizgowej nawierzchni przygotujemy ścieżki naprowadzające, które pomogą w komunikacji osobom niewidomym. Zmodernizowane perony pozwolą na dogodny dostęp do kolei wszystkim podróżnym, także osobom mającym trudności z poruszaniem się. Prace z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” ruszą po podpisaniu umowy z wykonawcą, co jest planowane w lipcu.

Coraz lepsze podróże między Krotoszynem a Jarocinem

Prace na odcinku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski uzupełnią zakończoną już pod koniec kwietnia inwestycję na innym fragmencie tej samej linii kolejowej, między Koźminem Wielkopolskim a Jarocinem. Wymieniony tor, zabudowane nowe rozjazdy i zamontowane urządzenia sterowania umożliwiły skrócenie czasu podróży do 15-17 min (z dotychczasowych ok. 20 min). Na termin realizacji wpłynęła konieczność przeprowadzenia dodatkowych i nieplanowanych wcześniej prac, związanych z gruntowną przebudową mostu i wiaduktu w okolicy Goliny. Zniwelowało to ryzyko wprowadzenia ewentualnych ograniczeń w przejazdach pociągów i konieczności prowadzenia kolejnych robót na obu obiektach, co wymagałoby przerw w ruchu na jednotorowym odcinku linii kolejowej. Na tą inwestycję PLK przeznaczyły ok. 56 mln zł (netto) ze środków budżetowych.

Po wznowieniu przejazdów, pasażerowie wsiadają do pociągów z nowych peronów w Golinie, Obrze Starej i Koźminie Wielkopolskim, które zostały przebudowane z „programu przystankowego” łącznie za ponad 7 mln zł (prace w Golinie zrealizowano za ok. 1,8 mln zł, w Obrze Starej za ok. 1,6 mln zł, a w Koźminie Wlkp. za ok. 3,6 mln zł).

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA