REKLAMA
Drogi Wiadomości
14 Minut czytania

Inwestycje drogowe w Małopolsce

Trwają prace na budowach ponad 70 km nowych małopolskich dróg. Największy zakres naszych działań wiąże się z głównym ciągiem komunikacyjnym województwa z północy na południe, trasami S7 i DK47 oraz modernizacją DK7. Krakowski Oddział GDDKiA buduje też cztery istotne dla regionu obwodnice i rozbudowuje DK94 w Olkuszu. Naprawia DK28 w Kasinie Wielkiej, gdzie rok temu uaktywniło się osuwisko. Łączny koszt tych wszystkich prac to 5,32 mld zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Warszawa – Kraków – Podhale

Prawie 40 km nowych tras powstaje na komunikacyjnej osi północ – południe. Tworzą ją trasa S7 i drogi krajowe nr 7 i 47. Od lat sukcesywnie krakowski Oddział GDDKiA przekazuje kierowcom kolejne odcinki ułatwiające z jednej strony podróż w kierunku Warszawy, z drugiej – w góry. W zeszłym roku był to odcinek 18,7 km S7 między Moczydłem a Miechowem. W tym roku drogowcy chcą umożliwić kierowcom przejazd drogą ekspresową już do granic Krakowa.

S7 Miechów – Szczepanowice

5,3 km odcinek między Miechowem a Szczepanowicami to ważny i oczekiwany element drogi ekspresowej S7. Połączy dwie już istniejące części tej trasy, dzięki czemu w Małopolsce na północ od Krakowa kierowcy będą mogli korzystać z 37 km ekspresówki. Podróżni będą mieli do dyspozycji wygodną, dwujezdniową drogę z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Rozpoczęto układanie ostatniej, trzeciej warstwy asfaltu na trasie S7. Prowadzone są prace wykończeniowe związane z montażem barier energochłonnych, wyrównywaniem skarp oraz przygotowaniem odwodnienia i zbiorników retencyjnych. Budowa jest zaawansowana w prawie 90 proc. GDDKiA planuje oddanie jej do użytku w sierpniu br.

Trasa jest budowana przez konsorcjum Fabe Polska i Sp Sine Midas Stroy. Wartość prac to 162 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r. (RPBDK).

S7 Widoma – Kraków

Żeby w pełni połączyć trasą szybkiego ruchu dwa największe polskie miasta – Warszawę i Kraków – trzeba skończyć budowę dwóch kolejnych odcinków S7, między węzłem Widoma a stolicą Małopolski.

Pierwszy z nich, tzw. odcinek pozamiejski, to w większości dwupasmowa droga ekspresowa łącząca Widomą z węzłem Mistrzejowice. Od węzła Raciborowice S7 będzie miała trzy pasy. Całość ma 11,2 km i GDDKiA planuje udostępnienie jej do ruchu pod koniec tego roku i połączenie go tymczasowym zjazdem z S52 Północną Obwodnicą Krakowa.

Na tym odcinku w ostatnich miesiącach układano warstwę wiążącą asfaltu i przygotowywano konstrukcje ekranów akustycznych. Prowadzone były intensywne roboty ziemne, szczególnie na terenie węzła Łuczyce. Ponadto budowano zbiorniki retencyjne.

Budowa jest zaawansowana w 81 proc.

Od węzła Mistrzejowice trasa biegnie przez silnie zurbanizowany teren Nowej Huty, omijając po zachodniej stronie kombinat metalurgiczny. Na 7,1 km miejskiej części trasy powstają dwa węzły – Mistrzejowice i Grębałów. Jest to skomplikowany pod względem inżynieryjnym fragment, gdyż droga przechodzi przez instalacje wodne, gazowe, teletechniczne, kanalizacyjne i ciepłownicze, a także sieci energetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Dodatkowo trasa koliduje z torami kolejowymi (przekracza je ponadkilometrową estakadą) i tramwajowymi (nad S7 będą dwa wiadukty dla pojazdów komunikacji miejskiej).

Wykonawca zabetonował ustrój nośny na wiadukcie przechodzącym nad ulicą Morcinka, pracował nad przygotowaniem zbrojenia ustroju nośnego zjazdu łączącego S7 i północną obwodnicę Krakowa. Ponadto betonował ustroje nośne wiaduktów na węźle Grębałów i w alei Solidarności i budował stanowisko do nasuwania segmentów estakady w Mistrzejowicach. Kilka tygodni temu wykonawca rozebrał stary wiadukt tramwajowy, który zostanie zastąpiony przez nową konstrukcję przechodzącą nad trasą S7.

Budowa jest zaawansowana w 44 proc.

Odcinek miejski, ze względu na przeprojektowanie węzła Mistrzejowice, będzie skończony później. Termin uzależniony jest od uzyskania pozwolenia na budowę tego węzła. GDDKiA zakłada, że zostanie on zrealizowany w 2025 roku.

Wykonawcą trasy z Widomej do Nowej Huty jest konsorcjum Gülermak i Mosty Łódź. Wartość prac to nieco ponad 1 mld zł. Inwestycja jest realizowana w ramach RPBDK. Budowa tego odcinka otrzymała prawie 543 mln zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i ponad 420 mln zł w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

DK47 Rdzawka – Nowy Targ

Na południe od Krakowa kończą się prace na ostatnim odcinku nowej zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem. To 16,1 km dwujezdniowej trasy poprowadzonej w nowym śladzie na zachód od dzisiejszej DK47. Droga będzie miała klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego), z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Dzięki jej budowie cała trasa zakopianki od Krakowa do Nowego Targu będzie dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Odcinek DK47 od Rdzawki do Nowego Targu nie będzie drogą ekspresową, a skrzyżowania z innymi drogami będą bezkolizyjne. Powstaną cztery węzły – Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe.

Wykonawca rozpoczął układanie ostatniej, trzeciej warstwy asfaltu na zdecydowanej większości drogi. W Rdzawce przygotowywany jest korpus drogi w pobliżu wiaduktu. Prowadzone są prace wykończeniowe związane z montażem barier energochłonnych, ekranów i wyrównywaniem skarp. Budowa jest zaawansowana w 91 proc. Oddanie trasy do użytku planowane jest w październiku br.

DK47 jest budowana przez Intercor. Wartość prac to 997 mln zł. Inwestycja jest realizowana ze środków budżetu państwa.

Ronda w Zakopanem na DK47

Poza budową nowych tras łączących centrum kraju z Podhalem i Tatrami, drogowcy modernizują też istniejące odcinki zakopianki. W samym Zakopanem trwa budowa dwóch rond, na skrzyżowaniach DK47 z ul. Wojdyły i z ul. Ustup. Pierwsze z nich będzie turbinowe, co pozwoli na płynny przejazd w trzech kierunkach – do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę. Drugie poprawi połączenie drogi krajowej z Ustupem i Harendą.

Wykonawca prowadzimy prace ziemne związane ze stabilizacją podłoża i przebudowuje sieci technologiczne, które są na terenie budowy. Inwestycja jest zaawansowana w 30 proc. Planowane jej zakończenie to kwiecień 2025 r.

Ronda są budowane przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Wartość prac to 10,4 mln zł. Inwestycja jest realizowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego i budżetu państwa.

Obwodnice

Krakowski Oddział GDDKiA buduje cztery obwodnice, których zadaniem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miast i wsi.

S52 Północna Obwodnica Krakowa

Największą z nich jest ponad 12-kilometrowy odcinek dwujezdniowej i trzypasmowej drogi ekspresowej S52 połączy dzielnice Bronowice i Prądnik Biały z Nową Hutą. Na trasie powstały dwa tunele, w Zielonkach i Dziekanowicach, o długości 653 m i 496 m. Innym znaczącym obiektem na tej trasie jest estakada w Węgrzcach i Bosutowie o długości 569 m.

W ostatnich tygodniach trwały intensywne prace związane z układaniem nawierzchni betonowej w tunelu w Zielonkach i asfaltowej po obu stronach tunelu w Dziekanowicach. Na mostach, wiaduktach i estakadach prowadzone są prace wykończeniowe. Kończymy też prace ziemne, pozostało nam do wykopania niespełna 15 tys. m3 ziemi oraz niecałe 35 tys. m3 nasypów do zrobienia. Budowa jest zaawansowana w 91 proc. Termin jej zakończenia zgodnie z kontraktem to wrzesień br. Trwa weryfikacja roszczeń wykonawcy o wydłużenie tego terminu, związanych z dodatkowymi pracami archeologicznymi i intensywnymi opadami deszczu.

Północna Obwodnica Krakowa jest budowana przez konsorcjum Gűlermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhűt, Mosty Łódź oraz Gűlermak. Wartość prac to ponad 1,4 mld zł. Inwestycja jest realizowana w ramach RPBDK. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa otrzymała prawie 680 mln zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kładka w Modlnicy

Uzupełnieniem prac związanych z budową S52 POK oraz przewidywanym wzrostem natężenia ruchu w Modlnicy na połączeniu z DK94 jest kładka dla pieszych i rowerzystów. Wykonawca buduje ją w miejscu, gdzie dziś kończy się krakowski „ring” drogowy, a zastąpi ona dotychczasowe przejścia dla pieszych poprowadzone łącznicami węzła. W maju przeprowadzono widowiskową operację zamontowania stalowego przęsła kładki na podporach.

Kładka będzie miała 70 m długości i cztery m szerokości. Jej wykonawcą jest firma Nowak-Mosty, a wartość prac to 5,9 mln zł. Planowany termin zakończenia budowy to listopad br. Inwestycja jest finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).

DK44 Obwodnica Oświęcimia

W zachodniej części Małopolski budujemy 9-kilometrową obwodnicę Oświęcimia, która omija miasto od południa i połączy się z powstającą na Śląsku trasą S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. Nowa DK44 wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum i pozwoli w przyszłości na szybki dojazd do autostrady A4. Trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku

Wykonawca skończył budowę konstrukcji mostu na Wiśle i jednej jezdni mostu na Sole. Wykonał prawie 17 tys. m3 nasypów. Przygotowuje też już nawierzchnię obwodnicy, w ostatnich miesiącach położył warstwę podbudowy na 2,6 km trasy i warstwę wiążącą na 0,5 km. Budowa jest zaawansowana w 75 proc. Wykonawca szacuje, że inwestycja zostanie zakończona w II połowie 2025 roku.

Wykonawcą inwestycji jest Budimex. Jej koszt to 468 mln zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPBDK. Budowa otrzymała 164,4 mln zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

DK75 łącznik brzeski

Najkrótszą z obecnych inwestycji jest budowa 3 km tzw. łącznika brzeskiego, stanowiącego zachodnią obwodnicę miasta. Ten nowy przebieg DK75 to równocześnie początek planowanej sądeczanki, dwujezdniowej trasy, która ma połączyć autostradę A4 ze stolicą Sądecczyzny.

Wykonawca przygotowuje korpus drogi i podbudowę z kruszywa. Prowadzone są prace ziemne, a także roboty wykończeniowe na mostach i przepustach.

Budowa jest zaawansowana w 70 proc. Termin ich zakończenia zgodnie z umową to 27 lipca 2024 roku. Wykonawca zwrócił się do GDDKiA z wnioskiem o wydłużenie tego terminu, wskazując na dużą ilość opadów deszczu i śniegu jesienią zeszłego roku, bardzo trudne warunki gruntowe na terenie budowy oraz dłuższą niż pierwotnie planowano procedurę zatwierdzania projektu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Obecnie GDDKiA jest w trakcie rozpatrywania tego roszczenia.

Prace realizuje Eurovia. Ich koszt to 102 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach RPBDK.

DK79 obwodnica Zabierzowa

Pod koniec zeszłorocznych wakacji rozpoczęto budowę 10,3 km obwodnicy Zabierzowa. Nowy przebieg DK79 zacznie się na zachód od węzła Kraków Modlniczka i ominie miejscowość od północy. Przez pierwsze 3,5 km będzie to trasa dwujezdniowa, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. W okolicy ul. Kasztanowej będzie miał początek tunel o długości 300 metrów, który zostanie poprowadzony pod ul. Krakowską. Nad tunelem powstanie m.in. rondo i nowy układ dróg lokalnych. Pierwsze skrzyżowanie na tej trasie powstanie w formie ronda, łącząc ul. Szlachecką i projektowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 774. Kolejne rondo pozwoli na włączenie się na obwodnicę z ul. Rodziny Pagenów i z ul. Łąkowej w Bolechowicach. Od tego miejsca droga będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Wykonawca, firma Budimex, wykonał ostatnie prace projektowe tego odcinka trasy i sporządził projekty wykonawcze inwestycji. Przeprowadził też szereg działań przygotowawczych w postaci prac saperskich, wycinek, rozbiórek, budowy dróg technicznych i ściągnięcia wierzchniej warstwy gleby z terenu przyszłej obwodnicy.

Wartość kontraktu to 676 mln zł. Budowa ma zakończyć się w wakacje 2027 r. Inwestycja jest realizowana w ramach RPBDK.

Modernizacja zakopianki między Krakowem a Myślenicami

DK7, czyli popularna zakopianka, to jedna z najbardziej obciążonych ruchem dróg krajowych w Polsce. Na odcinku między Krakowem a Myślenicami codziennie przejeżdża nią nawet ponad 57 tys. pojazdów. To liczba zbliżona do ruchu na warszawskich wylotówkach na Łomianki DK7, Sękocin DK7 czy Piaseczno DK79, z których w każdym przypadku korzysta nieco ponad 60 tys. aut. W Małopolsce na zakopiance łączy się kilka rodzajów ruchu – lokalny, tranzytowy i turystyczny, zmierzający w kierunku Beskidów i Tatr. GDDKiA realizuje szeroko zakrojony program, którego celem jest poprawa płynności ruchu na tej trasie i zwiększenie jej przepustowości. Drogowcy budują węzły drogowe, likwidując przy tym niebezpieczne skrzyżowania, jak również stawiają kładki dla pieszych. Pięć takich inwestycji jest dziś na różnych etapach budowy.

Pod koniec czerwca wykonawca planuje zakończyć budowę węzła w Gaju, który pozwoli na bezkolizyjny wjazd na zakopiankę z ul. Widokowej i ul. Zadziele. W ostatnich tygodniach wykonawca ściągnął deskowanie z wiaduktu i kładł nową warstwę ścieralną asfaltu na DK7.

Wykonawcą inwestycji jest Eurovia. Wartość prac to 44,3 mln zł. Budowa jest finansowana ze środków KFD.

Wykonawca zaczął prace rozbiórkowe i przygotowanie terenu do budowy węzła w Krzyszkowicach. W tym miejscu powstanie tunel pod zakopianką, pozwalający na bezpieczny przejazd z i do wsi oraz dalej, w kierunku Sieprawia. Będzie w nim także chodnik dla pieszych.

Wykonawca roboty planuje zrealizować do końca 2025 roku. Węzeł buduje Nowak-Mosty, a koszt prac to 91,1 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu państwa.

Dziś wjazd do Myślenic ul. Sobieskiego od strony Krakowa sterowany jest sygnalizacją świetlną. W tym miejscu powstaje kolejny węzeł, który usprawni ruch lokalny mieszkańców miasta i poprawi płynność na zakopiance. W maju zaczęto prace związane z poszerzaniem jezdni DK7 i budową fundamentów podpory wiaduktu, który pobiegnie nad zakopianką. Poza węzłem drogowym zbudujemy też kładkę dla pieszych, dzięki czemu zlikwidujemy kolejną „zebrę”.

Budowa potrwa do końca 2025 roku. Inwestycję realizuje Banimex. Wartość prac to 55,9 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu państwa i z KFD.

W maju położono na podporach przęsła kolejnej kładki dla pieszych, która połączy ul. Żary i ul. Św. Rity w Mogilanach. Przez ten odcinek Zakopianki każdego dnia przejeżdża ponad 52 tys. samochodów. Kładka zdecydowanie wpłynie więc na poprawę bezpieczeństwa. Od 2017 roku były w tym miejscu trzy wypadki z udziałem pieszych.

Kładka będzie miała 3,4 m szerokości, 40 m długości i będzie biec sześć m nad DK7. Wejście na kładkę będzie dostępne za pomocą schodów i wind.

Koszt inwestycji to 6,5 mln zł. Prace są zaawansowane w 60 proc., wykonawca planuje zakończyć je w listopadzie br. Wykonawcą jest Primost Południe. Budowa jest finansowana ze środków KFD.

Nowa kładka nad zakopianką zastąpi dotychczasowe przejście dla pieszych koło przystanku Głogoczów Podlesie. Kładka będzie miała 3,4 m szerokości, 33,5 m długości i będzie biec 6 m nad DK7. Wejście na kładkę będzie dostępne za pomocą schodów i wind.

Ruch jest tu podobny jak w Mogilanach, codziennie z trasy korzysta ponad 52 tys. aut. Od 2017 roku było w tym miejscu pięć wypadków z udziałem pieszych.

Koszt inwestycji to 5,4 mln zł. Wykonawca chce zakończyć prace jesienią br. Obecnie ich stan zaawansowania to 30 proc. Wykonawcą jest BMD Nowy Sącz. Budowa jest finansowana ze środków KFD.

Rozbudowa DK94 w Olkuszu

Drogowcy rozpoczęli bardzo istotną dla tego miasta modernizację drogi krajowej nr 94. Tą trasą codziennie przejeżdża ponad 32 tys. aut. Inwestycja obejmie 4,4 km trasy. Zacznie się na wysokości Grodziska na ul. Staromiejskiej i sięgnie prawie do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską. Na tym krótkim fragmencie kompleksowo przebudujemy sześć skrzyżowań i dwa przejścia podziemne. Dodatkowo powstanie też kładka dla pieszych łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną.

Na głównym skrzyżowaniu w centrum miasta, pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, zaplanowano dwupoziomowy węzeł. Na poziomie gruntu powstanie skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim zostanie poprowadzona droga krajowa. Poza tym przebudujemy jeszcze pięć skrzyżowań na DK94 – z ul. Gwarków i ul. Wspólną, z ul. 20 Straconych i ul. Mickiewicza, z ul. Wiejską i ul. Słowackiego oraz z ul. Wyszyńskiego. Wszystkie te skrzyżowania będą miały sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe.

Prace potrwają do września 2026 roku. Wykonawcą jest konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt i Drogomex. Wartość inwestycji, która jest finansowa ze środków budżetu państwa, to 217 mln zł.

Naprawa DK28 w Kasinie Wielkiej

Rok temu w Kasinie Wielkiej uaktywniło się osuwisko, które zniszczyło ok. 100 m drogi krajowej. Trasa w tym miejscu została całkowicie zamknięta. Po badaniach geologicznych GDDKiA podjęła decyzję co do sposobu naprawy drogi. Prace zaczęły się pod koniec zimy. Na początku wzmocniono teren, a następnie wywiercono w nim i zabetonowano 96 pali. Obecnie wykonawca kończy budowę żelbetowego rusztu łączącego pale, na którym będzie odbudowywać drogę.

GDDKiA chce udostępnić trasę kierowcom na początku września. Wykonawcą jest Zaberd. Koszt prac to 14 mln zł. Naprawa jest finansowana ze środków budżetu państwa.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA