REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Inwestycje drogowe w województwie opolskim

Mapa drogowa w województwie opolskim ciągle się zmienia. W ostatnich latach przybyło kilka nowych tras, a wiele odcinków zostało przebudowanych. Niedawno rozpoczęto realizację dwóch z trzech fragmentów drogi ekspresowej S11 – trasy, która docelowo połączy cztery województwa.

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

46 km nowej trasy S11

Dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, między końcem obwodnicy Kępna a początkiem obwodnicy Olesna została podzielona na trzy odcinki realizacyjne. Początkowa część tej trasy, do okolic Siemianic będzie przebiegać przez teren województwa wielkopolskiego, a następnie krótkim odcinkiem przez woj. łódzkiego i dalej przez woj. opolskie. Za jej realizację będzie odpowiadał Oddział GDDKiA w Opolu.

Koniec obwodnicy Kępna – Siemianice (długość 12,5 km)

Jej początkowy fragment będzie stanowiło połączenie z oddaną do ruchu 16 sierpnia 2021 r. obwodnicą Kępna (II etap). Ominie kolejno miejscowości Słupia Pod Kępnem, Łęka Opatowska, Opatów i Siemianice. Trasa na całej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej budowę dziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji zaplanowano budowę węzła drogowego Siemianice.

Siemianice – Gotartów (22,7 km)

Za węzłem Siemianice trasa będzie omijała kolejno miejscowości Gołkowice, Byczyna, Biskupice, Sarnów i Krzywizna. Na całej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej budowę czternastu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji zaplanowano budowę węzła drogowego Byczyna.

Gotartów – początek obwodnicy Olesna (10,5 km)

Za Gotartowem trasa ominie Kluczbork i Ligotę Górną po stronie wschodniej oraz Bąków po stronie zachodniej. W okolicach Kolonii Ciarka połączy się z istniejącym przebiegiem S11, stanowiącym obejście Olesna.

Trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej osiem obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ planowana jest lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi. W rejonie tego węzła zostanie także wybudowany Obwód Utrzymania Drogi.

Odcinki dróg krajowych w rozbudowie

W najbliższym czasie GDDKiA odda kierowcom kolejne rozbudowane trasy w ciągu dróg krajowych, w tym w ciągu DK46 – Nysa – Pakosławice (6,1 km), rondo w Zimnicach w ciągu DK45 oraz ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Dębska Kuźnia – Schodnia w ciągu DK46.

W przyszłym roku planowane jest zakończenie prac na DK40 w Głuchołazach (0,89 km), DK45 Krapkowice – Rogów Opolski (6,6 km) oraz DK45 Jełowa – Bierdzany (10,7 km).

Przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji drogowych w woj. opolskim

Zanim maszyny drogowe wjadą na plac budowy, niezbędne jest przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Proces prac przygotowawczych trwa znacznie dłużej niż sama realizacja. Dlatego też realizując roboty w terenie, równolegle drogowcy prowadzą prace przygotowawcze dla kolejnych zadań. Wśród nich są takie, dla których przewidziano budowę nowych odcinków dróg oraz takie, których efektem będzie rozbudowa istniejących tras w celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa jazdy, przy jednoczesnym dostosowaniu do nośności 11,5 t/oś.

Aktualnie na etapie dokumentacji są zadania na odcinkach o długości 72 km, w tym budowy obwodnic oraz rozbudowy istniejących tras na łączną kwotę około 1,5 mld zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA