REKLAMA
Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

Inwestycje drogowe w województwie pomorskim

Trwają prace budowlane przy drodze ekspresowej S6 oraz przy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Na terenie województwa pomorskiego realizowany jest również program rozbudowy drogi krajowej nr 22.

Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej

Cały czas prowadzone są intensywne prace przy budowie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, której realizacja została podzielona na dwa zadania: Chwaszczyno – Żukowo (OMT 1) i Żukowo – Gdańsk Południe (OMT 2).

Obecnie na dwóch zadaniach realizowane są roboty we wszystkich branżach oraz na poszczególnych odcinkach układana jest masa bitumiczna. W rejonie węzła Gdańsk Południe trwają przygotowania pod wprowadzenie nowej organizacji ruchu, która planowana jest na połowę września 2024 r.

Nową dwujezdniową drogą ekspresową o długości ok. 32 km, a także ponad 6-kilometrową obwodnicą Żukowa w ciągu drogi krajowej nr 20 pojedziemy w 2025 r. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej połączy Obwodnicę Południową Gdańska S7 i Trasę Kaszubską S6 tworząc zewnętrzną obwodnicę w stosunku do istniejącej już Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. Ponadto na przebudowanym węźle Gdańsk Południe można będzie zjechać w kierunku autostrady A1, co zapewni kierowcom skomunikowanie z centralną i południową częścią kraju.

Obwodnica Żukowa połączy się z DK7 w miejscowości Przyjaźń i poprzez węzeł Żukowo zostanie doprowadzona do DK20 w miejscowości Glincz. Na pierwszym zadaniu postęp rzeczowy przekroczył już 70 proc., z kolei w przypadku drugiego jest to ponad 40 proc. Wartość całej inwestycji to prawie 1,5 mld zł.

Pomorski odcinek S6

Po oddaniu do użytku Trasy Kaszubskiej nadal realizowana jest budowa drogi ekspresowej S6 od węzła Bożepole Wielkie w kierunku Słupska, gdzie docelowo połączy aglomeracją trójmiejską ze szczecińską.

Budowa drogi S6 w woj. pomorskim została podzielona na pięć zadań:

Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska

Zrealizowana w latach 2008-2010 jednojezdniowa trasa, z docelowym układem węzłów, jest obecnie rozbudowywana o drugą jezdnię na odcinku o łącznej długości ok. 9,5 km. Obecnie trwają prace na różnych frontach robót m.in. przy układaniu podbudowy jezdni, uzupełnianiu poboczy czy też prace w obrębie Miejsca Obsługi Podróżnych. Trwają również prace bitumiczne. Wartość inwestycji prowadzonej przez Strabag to ok. 128 mln zł.

Koniec obwodnicy Słupska – Bobrowniki

Przedłużeniem obwodnicy Słupska, odchodzącym na północ od obecnego przebiegu DK6, będzie ponad 16 km odcinek do Bobrownik. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe: Budy i Bobrowniki oraz MOP o funkcji komercyjnej w Paprzycach (po obu stronach). Dodatkowo powstanie Obwód Utrzymania Drogowego z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi. Trwają prace mostowe: fundamentowanie, prace drogowe – gł. roboty ziemne (odhumusowanie, wykop, nasyp) w tym budowa nasypu dla wiaduktu nad linią kolejową. Koszt budowy tego odcinka to ok. 549 mln zł, a prace realizuje NDI.

Bobrowniki – Skórowo

Kolejny odcinek trasy, prowadzący przez tereny na północ od obecnej DK6, będzie miał długość ok. 13,1 km. Na dwujezdniowej drodze ekspresowej wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Rzechcino i Skórowo. Wykonawca prowadzi pierwsze prace przy obiektach inżynierskich. Poprawa warunków hydrologicznych pozwoliła na zintensyfikowanie prac w zakresie robót ziemnych (zdjęcia humusu, wykonania nasypów, wymiana gruntów, wykonanie warstwy mrozochronnej, podbudowy zasadniczej). Wykonany został również odcinek próbny. Koszt budowy tego odcinka to ok. 284 mln zł, a prace realizuje Aldesa.

Ponadto na tym odcinku jak i od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik zostanie wykonana nawierzchnia betonowa. Będzie to największe tego typu zastosowanie w tej części kraju.

Skórowo – Leśnice

Na dalszym przebiegu droga ekspresowa o długości ok. 10,9 km przebiegać będzie w dużej mierze w sąsiedztwie obecnej DK6. Powstanie węzeł Leśnice oraz MOP-y Darżewo o funkcji podstawowej. Na trasie powstanie 25 obiektów inżynierskich (14 przejść dla zwierząt oraz 11 wiaduktów). Trwają prace na obiektach inżynierskich, ale również na wszystkich frontach: branża drogowa, branża mostowa, branża telekomunikacyjna, branża energetyczna, zbiorniki retencyjne i pozostałe sieci. Inwestycję o wartości ok. 345 mln zł realizuje Intercor.

Leśnice – Bożepole Wielkie

Najdłuższy odcinek, ponad 22 km, ominie Lębork od południa i połączy się z funkcjonującym już fragmentem S6 do węzła Gdynia Wielki Kack. Powstaną trzy węzły: Lębork Południe, Lębork Wschód i Łęczyce, a na funkcjonującym już węźle Bożepole Wielkie wykonawca przebuduje łącznice po południowej stronie. Na Węźle Łęczyce nastąpi połączenie z drogą do pierwszej w kraju elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” zlokalizowanej w gminie Choczewo. Prowadzone są prace we wszystkich branżach, układana jest masa bitumiczna m.in. w rejonie węzła Bożepole Wielkie, gdzie S6 będzie przedłużeniem istniejącej Trasy Kaszubskiej. Ponadto realizowane są intensywne roboty na odcinku leśnym w rejonie Lęborka oraz na estakadzie nad linią kolejową. Inwestycję o wartości ok. 719 mln zł realizuje Budimex.

Pomorze lepiej skomunikowane

S6 będzie najważniejszą trasą Pomorza i najważniejszym ogniwem krajowego systemu komunikacyjnego. Połączy największe miasta północnej Polski: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk, od autostrady A6 w okolicy Kołbaskowa po początek A1 w Rusocinie i będzie miała blisko 400 km długości. Trasa będzie stanowić połączenie drogowe polskich portów morskich, od Świnoujścia i Szczecina, do portów Trójmiasta. To z tą trasą połączą się od północy drogi obsługujące tereny turystyczne na polskim wybrzeżu. Całość S6 w woj. pomorskim będzie przejezdna w I połowie 2026 r.

Intensywne prace na DK22

Kontynuowane są prace drogowe w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 22. Cały czas trwają prace bitumiczne na ponad 22,5 km odcinku z Chojnic do Czerska, gdzie realizowane są również roboty ziemne oraz przy obiektach mostowych. Wykonywane są prace przy ekranach akustycznych oraz szereg robót z branży drogowej w miejscowościach Jeziorki, Nowa Cerkiew, Rytel, Gutowiec, Chojnice i Czersk.

Tempa nie zwalniają również prace na DK22 z Czarlina do Knybawy, gdzie trwają roboty w obrębie wiaduktu kolejowego oraz układane są kolejne warstwy masy bitumicznej. Podobnie jest na trasie z Knybawy do Gnojewa, gdzie wykonawca realizuje roboty drogowe oraz prace przy poboczach. Miejscami wprowadzony jest ruch wahadłowy. Cały czas trwa również przebudowa ponad 10,5 kilometrowego odcinka od Królewa do granic woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

W tym roku ruszyły również roboty drogowe na 6 kilometrowym odcinku od Zblewa do Sucumina, gdzie realizowane są prace przy nawierzchni i miejscami wprowadzony został ruch wahadłowy.

Przebudowa DK22 w woj. pomorskim

Program wzmocnienia drogi do nośności 11,5 t/oś obejmuje w województwie pomorskim następujące odcinki:

  • Chojnice – Czersk o dł. 22,5 km – trwają prace budowlane, koniec: III kw. 2024 r.,
  • Czarlin – Knybawa o dł. 4 km – trwają prace budowlane, koniec: IV kw. 2024 r.,
  • Knybawa – Gnojewo o dł. 5,6 km – trwają prace budowlane, koniec: III/IV kw. 2024 r.,
  • Królewo – granica województwa pomorskiego/warmińsko-mazurskiego o dł. 10,5 km, trwają prace budowlane, koniec: IV kw. 2024 r.,
  • Zblewo – Sucumin o dł. 6 km – trwają prace budowlane, koniec: I kw. 2026 r.

Łączne koszty rozbudowy DK22 wynoszą ok. 1 mld zł. Do tego należy dodać szacowane na 1,15 mld zł koszty inwestycji obu obwodnic (Człuchowa i Starogardu Gdańskiego). Razem będzie to 2,15 mld zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA