Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Inwestycje przeciwpowodziowe w Dolinie Maciejowickiej

30 stycznia br. w Maciejowicach została podpisana umowa na przebudowę wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska.

 

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Zadanie jest kontynuacją rozbudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości blisko 27 km. W etapie III przebudowany zostanie odcinek o długości prawie 4 km. Celem jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów Doliny Maciejowickiej, którą zamieszkuje ponad 7 tys. osób.

– Od wielu lat realizujemy projekty przeciwpowodziowe o wartości miliardów złotych. Jesteśmy też zobowiązani do przygotowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Rzeka Wisła ma ogromny wpływ na plany zagospodarowania przestrzennego i rozwój gmin leżących w jej dolinie. Dlatego wały przeciwpowodziowe są istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności i ich mieszkańców. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

III etap zadania, na które Wody Polskie podpisały umowę, dotyczy przebudowy prawego wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku 3,86 km. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych obwałowaniem. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, prowadzenie robót budowlanych, pełnienie nadzoru geotechnicznego oraz autorskiego przy przebudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Dzięki przebudowie wał osiągnie parametry obiektów zaliczanych do II klasy ważności.

Przebudowywane odcinki wału przeciwpowodziowego Wisły znajdują się na terenie miejscowości Podwierzbie, Bączki i Ostrów w gminie Maciejowice w województwie mazowieckim. Wał chroni Dolinę Maciejowicką o powierzchni 6122 ha. Całkowita długość obwałowań chroniących dolinę wynosi 26,75 km. W listopadzie 2022 zrealizowano II etap zadania – przebudowę wału na odcinku 4 km.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI