REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

IV Polski Kongres Geologiczny

Po ośmioletniej przerwie do kalendarza ważnych wydarzeń wrócił Polski Kongres Geologiczny. Jego czwarta edycja odbyła się w dniach 10-14.06.2024 r. w Poznaniu. Organizatorami Kongresu byli: Polskie Towarzystwo Geologiczne (PTGeol) – Oddział Poznański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Geologii) oraz PIG-PIB, który włożył bardzo znaczący wkład merytoryczny i organizacyjny.

Zdjęcie: Michał Zieliński, Paweł Jaskóła, www.pgi.gov.pl

Nadrzędnym celem Kongresu był przegląd aktualnej tematyki badawczej oraz integracja środowiska polskich geologów. Zaprezentowano i dyskutowano nad wynikami najnowszych badań ważnych dla polskiej geologii i gospodarki. Wygłoszono łącznie 171 referatów oraz zaprezentowano 120 posterów. Prawie 40% z nich to wystąpienia pracowników PIG-PIB. Podczas Kongresu odbyło się 15 zróżnicowanych tematycznie sesji referatowych oraz trzy sesje plenarne.

W Kongresie udział wzięło 378 osób, w tym 145 członków PTGeol i 50 studentów i doktorantów. 150 osób reprezentowało 18 uczelni wyższych, 116 instytuty badawcze, a 80 uczestników reprezentowało 28 firm i przedsiębiorstw związanych z geologią. Ponadto w Kongresie udział wzięło kilkunastu uczestników z siedmiu instytucji rządowych i samorządowych oraz pięciu instytutów Polskiej Akademii Nauk. Znaczną grupę uczestników stanowili geolodzy różnych specjalności z PIG-PIB – łącznie Instytut był reprezentowany przez prawie 120 osób.

PIG-PIB, jako główny depozytariusz informacji geologicznej w kraju, postawił na zaprezentowanie licznych baz danych geologicznych oraz zasobów Narodowego Archiwum Geologicznego. Zorganizował cieszące się dużym powodzeniem warsztaty, podczas których przedstawiono aplikacje największego w Polsce zbioru cyfrowych danych geologicznych – Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). Omówiono standardowe i najczęściej wykorzystywane aplikacje: CBDG Dokumenty oraz najnowszą wersję aplikacji CBDG Otwory wiertnicze, a także narzędzia związane z udostępnianiem danych przestrzennych.

Istotnym elementem udziału PIG-PIB w Kongresie było stoisko ekspozycyjne Instytutu, które – m.in. z uwagi na jego usytuowanie – było prawdziwym sercem Kongresu. Uczestnicy Kongresu mieli możliwość poszerzenia tam wiedzy z zakresu zagadnień prezentowanych podczas sesji tematycznych. Demonstrowano na nim zasoby i dostęp do baz danych geologicznych, a także efekty zakończonego zadania państwowej służby geologicznej – ramowy model budowy geologicznej Polski 3D.

Kongresowi towarzyszyły liczne wycieczki terenowe po Wielkopolsce i Dolnym Śląsku. Współorganizatorem jednej z nich był PIG-PIB, który zaprosił uczestników na teren Archiwum Próbek Geologicznych w miejscowości Leszcze k. Kłodawy. Podczas wycieczki zostały zaprezentowane działania PIG-PIB w zakresie: gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania próbek geologicznych, monitoringu wód podziemnych oraz geotermii niskotemperaturowej.

Według Polskiego Towarzystwa Geologicznego wydarzenie spełniło oczekiwania, czego potwierdzeniem były pozytywne opinie uczestników. Podkreślali oni wyjątkowo miłą, przyjazną atmosferę i wysoki poziom merytoryczny wystąpień i debat.

Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Geologicznego prof. Tadeusz Peryt wystosował podziękowanie do dyrektora PIG-PIB, prof. Krzysztofa Szamałka, podkreślając przede wszystkim wysokie merytoryczne zaangażowanie pracowników PIG-PIB.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA