REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Kolejna zerwana umowa z Impresa Pizzarotti

GDDKiA po wielokrotnych wezwaniach spółki Impresa Pizzarotti do realizacji kontraktu na odcinku drogi ekspresowej S61 Suwałki – Budzisko (granica państwa) podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą tej inwestycji.

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
Brak konkretnych działań Wykonawcy

Inwestycja prowadzona była w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca opracował dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i taką decyzję wojewoda podlaski wydał 20 maja br. Jednak mimo upływu czasu po stronie Wykonawcy brak było właściwej mobilizacji w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych – m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty.

Nie skończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożona czasowa organizacja ruchu umożliwiająca bezpieczne prowadzenie budowy – nie miała wszystkich wymaganych prawem opinii, m.in. Policji.

W tej sytuacji GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą. W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony przetarg umożliwiający rozpoczęcie budowy.

Upływ czasu przewidziany w umowie na realizację całego kontraktu, czyli wykonanie projektu i budowy: ok. 70%.
Zaawansowanie finansowe (na koniec maja br.): 2,42%.

Na S61 inaczej niż na innych kontraktach


Ostatnie odstąpienia od umów z nierzetelnymi wykonawcami na takich drogach jak S3, S5 czy A1 dotyczyły innej sytuacji niż ta, z jaką mamy do czynienia na S61 w województwie podlaskim.
We wcześniejszych przypadkach wykonawcy nie realizowali zapisów kontraktowych w kwestii wykonywania robót budowlanych, a konkretnie ich kontynuowania zgodnie z harmonogramem. Na S61 Suwałki – Budzisko Wykonawca nie przystąpił jeszcze do „widocznej dla kierowców” realizacji kontraktu, tj. do prowadzenia robót budowlanych, a jego zaniechania w kwestii realizacji zapisów umowy miały miejsce jeszcze na etapie projektu i uzyskania niezbędnych zezwoleń do właściwej realizacji inwestycji.

Kalendarium S61 odc. Suwałki – Budzisko

– 20 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie o zamówieniu,
– 28 lipca 2016 r. – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
– 7 listopada 2016 r. – kwalifikacja wykonawców,
– 30 grudnia 2016 r. – zaproszenie do składania ofert,
– 24 marca 2017 r. – otwarcie ofert (wpłynęło 9),
– 13 kwietnia 2017 r. – wybór najkorzystniejszej oferty – Impresa Pizzarotti 605,5 mln zł (następna oferta PORR – 643,2 mln zł, kolejna Konsorcjum TRAKCJA 684,25 mln zł),
– 6 czerwca 2017 r. – zawarcie umowy.

Podstawowe informacje:

– Długość odcinka: ok. 24 km,
– Wartość kontraktu z Impresa Pizzarotti: 605,5 mln złotych brutto,
– Parametry techniczne: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (nawierzchnia z betonu cementowego),
– Węzły drogowe: Suwałki Północ i Szypliszki,
– Obiekty inżynierskie: 1 most, 24 wiadukty i 9 przejść dla zwierząt.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA