REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejny krok do obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Kolejny etap prac przygotowawczych dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dobiega końca. Z koncepcją programową dla tzw. małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 zapoznała się Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych GDDKiA.

Mała obwodnica Ostrowca świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 o długości około 2,6 km połączy istniejący węzeł Brezelia z ulicą Opatowską w ciągu drogi krajowej nr 9. W ramach inwestycji planowana jest korekta części węzła, budowa wiaduktu nad droga powiatową, dwóch mostów, przepustów, ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu DK9 w istniejącą trasę. Prace przygotowawcze do budowy drogi rozpoczęły się w 2016 roku od opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i trzech wariantów przebiegu drogi. W 2017 roku na mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wybrany został ostatecznie wariant inwestycji, dla którego opracowana została koncepcja programowa. Po zanalizowaniu i przyjęciu przez KOPI koncepcja stanie się materiałem wyjściowym do sporządzenia projektu inwestycji.

W ramach zadania planowany jest odcinek drogi jednojezdniowej klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km poprowadzonej nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do istniejącej drogi krajowej nr 9 będącej wylotem z Ostrowca w kierunku Rzeszowa. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także do uwolnienia od korków i hałasu mieszkańców centrum miasta. Obecnie droga krajowa nr 9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku liczbę 23 tysięcy pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na wybudowany w ostatnich latach ciąg ulic oraz planowany przez GDDKiA odcinek łączący istniejący węzeł z wylotem drogi krajowej nr 9 w kierunku Rzeszowa.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA