REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Konferencja Naukowo-Techniczna „Dyntrans 2019”

W dniach 6-8 listopada 2019 roku odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna – Dynamika obiektów infrastruktury transportowej „Dyntrans 2019”.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław
Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław
Celem konferencji była wymiana doświadczeń specjalistów zajmujących się problemami dynamiki w inżynierii kolejowej, drogowej i mostowej, a także w inżynierii pojazdów. W zamierzeniu Organizatorów, konferencja umożliwiła określenie potrzeb i wzajemnych oczekiwań środowiska naukowego i gospodarczego, w związku z przystosowaniem sieci kolejowej i sieci dróg kołowych do zwiększonych prędkości i obciążeń z uwzględnieniem wymogów ochrony otoczenia przed hałasem i drganiami powodowanymi ruchem pojazdów.

Celowi temu miały służyć prezentacje koncepcji metod obliczeniowych i pomiarowych, wyników badań numerycznych i eksperymentalnych oraz prac wdrożeniowych, prezentacje technologii wibroizolacyjnych i ich zastosowań w praktyce, środków ochrony przed hałasem komunikacyjnym, urządzeń odzyskiwania energii drgań, aparatury diagnostycznej, itp.
 
Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław
Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław

Podczas Konferencji Dyrektor wrocławskiego Oddziału GDDKiA Pani Lidia Markowska, przedstawiła prezentację pt. „Dynamiczny rozwój myśli technicznej na przykładzie sieci dróg krajowych”. Uczestnicy mogli przekonać się o tym, jaki jest postęp w budowie dróg w ostatnich dziesięcioleciach.

Organizator Konferencji: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Zarząd Oddziału we Wrocławiu oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego – Katedra Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA