REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Konkurs GDDKiA – „Młody kierowca”

„Najniebezpieczniejsi są kierowcy młodzi, nierozważni i skłonni do ryzyka” – z takim obrazem muszą zmagać się na co dzień młodzi kierowcy. Czy rzeczywiście tak jest? Czy takie opinie nie są zbyt krzywdzące dla większości młodych kierowców? Jak widzi to młodzież?

        
Jeśli chcecie wyrazić swoją opinię na ten temat poprzez sztukę, to serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie kreatywnym dla młodzieży „Młody kierowca”.

Konkurs organizowany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach obchodów jubileuszu 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do czynnego zainteresowania się tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój kreatywności wśród młodzieży, a także inspirowanie do twórczych poszukiwań w różnych dziedzinach sztuki.

Konkurs polega na przygotowaniu pracy w grupie od 2 do 4 osób (uczniowie szkół ponadpodstawowych) w jednej z poniższych form:
1. Plakat,
2. Film (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż, animacja, eksperyment),
3. Forma przestrzenna.

Praca konkursowa powinna nawiązywać do młodych kierowców, ich właściwych zachowań w ruchu drogowym, odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego i poszanowania prawa, kształtowania właściwych postaw w ruchu drogowym, spostrzeżeń odnośnie ulepszania rozwiązań komunikacyjnych stosowanych na drogach krajowych i autostradach.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Prace można składać od 2 września do 18 października br. na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs kreatywny”

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Tekst i plakat: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA