REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

Ruszają konsultacje publiczne Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Głównym celem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie GDDKiA.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy 2,5 mld zł. Jest to pierwszy samodzielny program wieloletni z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę.

– Do rozwoju systemu transportowego kraju podchodzimy kompleksowo. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest naszym priorytetem, obok budowy nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, wsparcia samorządów w budowie i modernizacji dróg lokalnych oraz walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Dodatkowe 2,5 mld zł na pewno przyspieszy realizację inwestycji niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

GDDKiA w ramach PBID 2021-2024 będzie realizować m.in. takie zadania jak:
– budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
– budowa zatok autobusowych,
– przebudowa skrzyżowań,
– budowa lewoskrętów,
– budowa kładek dla pieszych,
– montaż znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
– poprawa warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń,
– likwidacja punktów kolizyjnych na jezdniach, a w szczególności ograniczanie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych,
– poprawa geometrii skrzyżowań dróg i korekta łuków poziomych jezdni,
– dostosowanie przekrojów drogowych do potrzeb wynikających ze struktury ilościowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu,
– wprowadzanie stref bezpieczeństwa w otoczeniu jezdni ze szczególnym uwzględnieniem „stref wybaczających” błędy kierowców,
– zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,
– montaż efektywnego oświetlania lub doświetlanie szczególnie niebezpiecznych miejsc,
– poprawa parametrów użytkowych jezdni,
– poprawa przepustowości dróg, a w szczególności węzłów i skrzyżowań drogowych,
– poprawa bezpieczeństwa na dojazdach do przejazdów drogowych, w szczególności w zakresie fizycznego wymuszania redukcji prędkości oraz poprawy warunków widoczności,
– uporządkowanie warunków parkowania pojazdów wzdłuż dróg krajowych.

Współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych w Polsce wciąż należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Potrzeba opracowania nowego programu drogowego wynika z konieczności pilnego wdrożenia działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze infrastruktury. W celu odwrócenia niepokojących trendów, zadania tego rodzaju wymagają zapewnienia stabilnego finansowania na najbliższe lata, czego gwarantem będzie Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024.

Program jest dokumentem określającym cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku.

Program jest komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Uwagi do projektu Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 będzie można zgłaszać od 30 października do 3 grudnia 2020 r.

Uwagi można przesyłać na opublikowanym na stronie MI formularzu na adres e-mail: konsultacjePBID@mi.gov.pl, drogą pocztową na adres Departamentu Dróg Publicznych: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI), osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna, pon. – pt. w godzinach 9.30-16.00). W związku z trwającą epidemią COVID-19 nie przewiduje się możliwości ustnego składania uwag do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA