Drogi Wiadomości

Krajowy Punkt Dostępowy będzie kontynuowany

2 grudnia 2019 r. GDDKiA podpisała umowę na: „Przejęcie w utrzymanie, wdrożenie modyfikacji i rozwój Krajowego Punktu Dostępowego do Informacji o Warunkach Ruchu (KPD)”.

Zamówienie to stanowi de facto kontynuację istniejącej usługi KPD, służącej do przekazywania danych drogowych poprzez jeden w skali kraju punkt dostępu, z którego korzystać mogą bezpośrednio zarządcy dróg, media, służby oraz dostawcy informacji o podróży.

Wykonawca zamówienia, firma Matic, przez kolejne 24 miesiące (a w przypadku skorzystania przez GDDKiA z prawa opcji – nawet przez 36 miesięcy) będzie samodzielnie kontynuować usługę utrzymania KPD oraz wdroży wybrane modyfikacje do systemu w ramach prac rozwojowych.

Przypomnijmy, iż zakres modyfikacji systemu przewiduje m.in. dodanie nowych rodzajów utrudnień na drogach, jak również udostępnienie mapy z utrudnieniami wszystkim zainteresowanym bez konieczności logowania, a także wprowadzenie dodatkowych warstw na interaktywnej mapie, zawierających m.in. ograniczenia na przejściach granicznych czy też miejsca obsługi podróżnych.

Wartość umowy to maksymalnie 1 476 000,00 zł brutto bez prawa opcji, w zależności od liczby wykorzystanych roboczogodzin w ramach prac rozwojowych nad KPD.

Autor: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI