REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Krok w kierunku uruchomienia KSZRD

GDDKiA poznała wykonawców zainteresowanych zaprojektowaniem, wdrożeniem i uruchomieniem inteligentnych systemów transportowych Regionalnych Projektów Wdrożeniowych Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T etap 1 w Gdańsku, Olsztynie i Katowicach.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Oferty w przetargu podzielonym na dwie części

Część  pierwsza  dotyczy  dróg  S6 i S7  na terenie woj.  pomorskiego i warmińsko-mazurskiego  oraz  Centrum  Zarządzania  Ruchem  Dworek  (k.Gdańska).  GDDKiA  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  w  ramach  Części  1  kwotę  193 276 731,42  zł. 

Oferty dotyczące  tej części  złożyło trzech wykonawców: 
– Alumbrados  Viarios  Sociedad Anonima S.A. – 175 729 912,20  zł, 
– Konsorcjum firm: Sprint S.A. oraz T4B Sp. z o.o. – 199 430 012,00 zł, 
– Konsorcjum firm:  Aldesa  Construcciones Polska Sp. z  o.o.,  Aldesa  Construcciones S.A., Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. – 178 979 864,00  zł. 

Część  druga  to  drogi A1, A4, S1 i  DK1  na terenie woj. śląskiego  oraz Centrum  Zarządzania  Ruchem  Zabrze-Kończyce.  Na realizację  tej części  zamówienia  GDDKiA  zamierza  przeznaczyć  kwotę  193 276 731,42  zł. 

Oferty  dotyczące  Części 2  złożyło czterech  wykonawców: 
– Alumbrados  Viarios  Sociedad  Anonima  S.A.  –  272 802 267,08  zł,   
– Konsorcjum firm:  GRAMAR Sp. z  o.o  oraz PHU  Larix  Sp. z  o.o. –  286 731 777,00 zł, 
– Konsorcjum firm:  Aldesa  Construcciones  Polska  Sp.z  o.o.,  Aldesa  Construcciones  S.A.,  Aeronaval  de  Construcciones  e  Instalaciones  S.A.  –  289 522 381,00  zł,   
– Konsorcjum firm: WASKO S.A. oraz Tauron Nowe Technologie S.A.  –  449 366 230,00 zł.

Teraz GDDKiA rozpoczyna analizę ofert.

Zadania wykonawców


Główne zadania  wykonawców to zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej  Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), np. modułów  sterowania prędkością i pasami ruchu  czy modułów  informowania podróżujących o utrudnieniach wraz z wykonaniem testów i podłączeniem do regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem (CZR) w m. Dworek (k. Gdańska) oraz Kończyce (k. Zabrza).

Podobnie jak w przypadku Centralnego Projektu Wdrożeniowego,  wykonawcy  wykonają  testy  dla modułów będących przedmiotem zamówienia, a następnie będą  świadczyć usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju systemu w ramach projektu KSZRD Etap 1.  Regionalne Projekty Wdrożeniowe  zostaną zintegrowane z Systemem Centralnym, stworzonym w ramach Centralnego Projektu  Wdrożeniowego, na realizację którego  umowa  została podpisana 5 maja 2020 r. 

1 września  podpisaliśmy umowę na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T –  etap I. Dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 zostaną wyposażone w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS na autostradowych odcinkach w regionie.

Z kolei w maju br. podpisaliśmy umowę na serce Krajowego Systemu Zarządzania  Ruchem, czyli Centralny Projekt Wdrożeniowy. W ramach projektu powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem informatycznym, który docelowo umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostradach i dróg ekspresowych w Polsce, dzięki czemu możliwe będzie bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom w sposób jednolity.

Dofinansowanie UE


Projekt jest finansowany w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z funduszu unijnego CEF – Łącząc Europę.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA