REKLAMA
Energetyka Wiadomości
4 Minuty czytania

List intencyjny pomiędzy ECSW a TAURON Wytwarzanie

Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) rozważa poszerzenie swoich zasobów wytwórczych opartych na gazie ziemnym o blok OZE, którego właścicielem jest TAURON Wytwarzanie. W tym celu podpisano list intencyjny.

W liście strony podkreślają, że ich intencją jest nabycie bloku biomasowego należącego do TAURON Wytwarzanie przez ECSW. Strony rozpoczynają analizy warunków technicznych, ekonomicznych i prawnych nabycia bloku przez ECSW.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski z uznaniem odniósł się do inicjatywy spółki TAURON Polska Energia wraz z Elektrociepłownią Stalowa Wola, które podejmują starania na rzecz wykorzystania i produkcji energii z jej niskoemisyjnych źródeł. – Zrealizowanie tego projektu pozwoli na dostarczanie energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i z dbałością o środowisko naturalne – powiedział minister energii.

– Rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii to kierunek wpisujący się w Zielony Zwrot TAURONA, w którym założyliśmy obniżenie emisyjności o połowę w perspektywie 2030 roku. Podpisanie listu to także dowód na to, że poważnie traktujemy nasze deklaracje dotyczące obecności i rozwoju działalności w Stalowej Woli –
wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– Jako współudziałowiec Elektrociepłowni Stalowa Wola będziemy rozważać i oceniać przejęcie przez ECSW bloku biomasowego, należącego do TAURON Wytwarzanie. W Grupie Kapitałowej PGNiG dążymy do produkcji ciepła i energii elektrycznej w sposób maksymalnie przyjazny dla środowiska naturalnego, dlatego wykorzystujemy w coraz szerszym zakresie zarówno gaz ziemny, jak i biomasę np. jako paliwo w Elektrociepłowni Siekierki –
powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA. – Przyglądamy się wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, ponieważ regulacje na poziomie europejskim wyraźnie zwiększają atrakcyjność ekonomiczną projektów opartych na OZE. Blok na biomasę w Stalowej Woli zasługuje na dobre, profesjonalne zarządzanie i ma szansę stać się wartościowym uzupełnieniem dla naszej dużej inwestycji w ECSW – dodał.

ECSW – spółka, w której TAURON Wytwarzanie oraz PGNiG TERMIKA mają po 50 proc. akcji, buduje w Stalowej Woli nowoczesny blok gazowo-parowy o mocy 450 MWe. Blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji. Obok energii elektrycznej, będzie wytwarzał ciepło na potrzeby komunalne i parę technologiczną dla pobliskich zakładów przemysłowych. Przejęcie bloku do eksploatacji planowane jest na koniec I kwartału 2020 roku.

Fotowoltaika i paliwa alternatywne

W sierpniu br. TAURON zadeklarował wsparcie miasta przy budowie nowoczesnej instalacji spalania paliwa alternatywnego (RDF). Ten projekt pozwoli miastu wykonać ruch w kierunku rozwoju energetyki spełniającej najwyższe standardy. Proces produkcji paliwa alternatywnego odbywa się w dedykowanych zakładach przetwórczych, skąd gotowy produkt dostarczany jest do jednostek wytwórczych. Produkcja energii elektrycznej i ciepła prowadzona jest przy wykorzystaniu urządzeń i instalacji spełniających najwyższe standardy jakości oraz uznawane za najlepsze dostępne techniki, co pozwala na dochowywanie znacznie ostrzejszych i szerzej określonych norm i wymagań środowiskowych niż w przypadku paliwa węglowego.

Grupa TAURON prowadzi program budowy farm fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach należących do Grupy. Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w przyjęte kierunki strategiczne, opierające się na rozwoju czystej energii, które będą podstawą budowy wartości Grupy TAURON do 2025 roku.

Obecnie program jest na etapie planowania, w tym uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. Obejmuje on pięć lokalizacji, a potencjał każdej z farm jest silnie uzależniony od uwarunkowań lokalizacyjnych, co rzutuje na wielkość mocy instalacji.

Jedną z przygotowywanych w ramach programu lokalizacji jest Stalowa Wola, gdzie aktualnie trwa procedura uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Kolejne działania etapu planowania projektu to uzyskanie warunków zabudowy i odrolnienie gruntu, a następnie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kogeneracja ciepła i energii a gaz ziemny i biomasa

PGNiG TERMIKA to wiodący w Polsce wytwórca ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji – czyli skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w trakcie tego samego procesu technologicznego. Łączne moce PGNiG Termika z wszystkich 5 instalacji wytwórczych to moc cieplna 4350 MWt i elektryczna 1017 MWe.

Firma dostarcza 11 proc. produkowanego w Polsce ciepła sieciowego, które dociera do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców podstołecznych miejscowości: Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. W sumie jest to ponad 1 200 000 osób zamieszkujących w około 660 000 mieszkań.

Jedną z inwestycji przeprowadzonych w Elektrociepłowni Siekierki, należącej do PGNiG Termika, jest oddany do eksploatacji w 2016 roku kocioł biomasowy, który został przebudowany z kotła węglowego. Zmiana paliwa z węglowego na biomasowe skutkuje zmniejszeniem rocznej emisji dwutlenku węgla z zakładu o 225 000 ton oraz spadkiem o 97 proc. emisji tlenków siarki, o 64 proc. związków azotu i o 86 proc. pyłu.

Z kolei budowa bloku gazowo-parowego realizowana w Elektrociepłowni Żerań to największa i najnowocześniejsza tego typu inwestycja w Polsce. Nowa inwestycja gazowa zastąpi stare bloki węglowe i będzie oddana do użytku w 2020 roku. Po uruchomieniu nowego bloku, sprzedaż energii elektrycznej w kogeneracji EC Żerań wzrośnie o ok. 160 proc., z obecnego poziomu 1,3 TWh do 
3,3 TWh. Nowy blok gazowo-parowy w EC Żerań będzie emitował o ok. 40 proc. mniej CO2 w porównaniu do wyłączonych kotłów węglowych.

Autor: TAURON Polska Energia S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA