REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
3 Minuty czytania

List intencyjny ws. budowy zbiornika wodnego Kotlarnia

1 lipca 2021 r. w Kuźni Raciborskiej Wody Polskie, RZGW w Gliwicach, gminy Bierawa i Kuźnia Raciborska, PGL Lasy Państwowe – RDLP w Katowicach oraz Kopalnia Piasku Kotlarnia podpisały List Intencyjny dotyczący budowy zbiornika wodnego Kotlarnia.

 
Zdjęcie: Wody Polskie, www.wody.gov.pl
Zdjęcie: Wody Polskie, www.wody.gov.pl
– Ten zbiornik jest ważny dla mieszkańców regionu, oznacza też spłatę długu wobec przyrody. Inwestycja budowy zbiornika   jest kluczowa dla rządu w aktywnych działaniach dla bezpieczeństwa mieszkańców Śląska. To również przykład modelowej współpracy samorządów i rządu – powiedział Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

– Zbiornik w wyrobisku pokopalnianym będzie ważnym elementem przeciwpowodziowym i przeciwsuszowym, będzie także ważnym zasobem dla lasów, które na tych ziemiach są zielonymi płucami Śląska. Koszt budowy obiektu obecnie szacowany jest na 130 mln złotych –
powiedział Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Zbiornik Kotlarnia, który powstanie na obszarze gminy Bierawa jest inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców regionu. Idea jego powstania wynika przede wszystkim z szerokich korzyści, jakie odniosą mieszkańcy gmin na obszarze których zbiornik będzie oddziaływał. Powstanie zbiornika korzystnie wpłynie również na środowisko naturalne.

Planowany obiekt hydrotechniczny powstanie w dawnym wyrobisku kopalnianym. Jest to przykład rekultywacji terenu eksploatacji górniczej – rozwiązanie to nie niesie za sobą znaczącej ingerencji w środowisko naturalne, pozwala za to na osiągnięcie licznych korzyści. Zbiornik będzie posiadał funkcję retencyjną, będzie przeciwdziałał skutkom powodzi i suszy. Powstanie jako mokry, wypełniony wodą, a wśród jego wielu funkcji zostanie uwzględniona rezerwa powodziowa, która pomoże odciążyć zlewnię rzeki Bierawki na wypadek wezbrań. Budowa zbiornika mokrego może także wywrzeć pozytywny wpływ na stosunki wodne   w okolicy. Zbiornik będzie rezerwuarem wody, odpowiadającym na liczne potrzeby mieszkańców. Dzięki zagospodarowaniu obszaru wokół zbiornika, teren ten stanie się dostępnym dla mieszkańców i przyjezdnych miejscem rekreacji i odpoczynku. Z tego tytułu niewątpliwą korzyść odniosą gminy, których atrakcyjność wzrośnie.

Inwestycja została uwzględniona w dokumentach strategicznych, takich jak Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

W realizacji inwestycji będą uczestniczyli również włodarze gmin Bierawa i Kuźnia Raciborska, Lasy Państwowe oraz Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. Planowana Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 900 ha. Pojemność to ok. 40 mln m3, z czego rezerwa powodziowa wynosi 24 mln m3.

Szacowany koszt budowy to ok. 130 mln zł, zgodnie ze wstępnymi założeniami (miarodajna wartość inwestycji będzie znana na podstawie dokumentacji technicznej po jej przygotowaniu). Budowa przewidziane jest w latach 2022-2027 r.

Zbiornik ma powstać w lokalizacji, która został dotknięta tragicznymi pożarami lasów m.in. w Kuźni Raciborskiej blisko 30 lat temu. Był to największy pożar, jaki miał miejsce w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej. Ogień strawił 90,62 km² lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej, Kędzierzyna-Koźla, Rud Raciborskich i Rudzińca. W jego wyniku życie straciło 2 ludzi.

Zbiornik powstanie na rzece Bierawka i będzie zasilany jej wodami.

Podobnie funkcjonuje inny z rezerwuarów w administracji Wód Polskich w Gliwicach – zbiornik Kuźnica Warężyńska, nazywany Pogorią IV, który także powstał przez zalanie wodą wyrobiska pisaku.

Kolejnym krokiem, jaki podejmą sygnatariusze listu, a zwłaszcza Gminy Kuźnia Raciborska, Bierawa oraz inwestor – Wody Polskie, będzie ustalenie montażu finansowego przedsięwzięcia i zabezpieczenie finansowania.

Źródło: Wody Polskie, www.wody.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA