REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

MI: Rozmowy o wzmocnieniu europejskiego przemysłu morskiego

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka spotkał się z sekretarzem generalnym organizacji zrzeszającej europejski przemysł stoczniowy Sea Europe. W spotkaniu, które odbyło się 28 czerwca uczestniczył również dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe Ireneusz Karaśkiewicz.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

– Popieramy podjęcie wspólnych działań dla wzmocnienia konkurencyjności europejskiego przemysłu morskiego oraz potwierdzamy wolę współpracy podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE – powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Spotkanie miało na celu zapoznanie się z działalnością organizacji Sea Europe, a także dyskusję na temat przyszłych prac nad europejską strategią przemysłu morskiego. Rozmowy dotyczyły również identyfikacji szans i zagrożeń dla europejskiego przemysłu stoczniowego w obliczu zaburzeń konkurencji na rynku międzynarodowym. Zgodzono się co do podjęcia wspólnych działań w tym zakresie na forum europejskim. Spotkanie miało charakter merytoryczny, a jego rezultatem jest objęcie tematu strategii przemysłu morskiego szczególną uwagą Ministerstwa Infrastruktury.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA