REKLAMA
Drogi Tunele Wiadomości
1 Minuta czytania

Minimalne wymagania bezpieczeństwa dla tuneli w ciągu S19

28 października zespół do spraw bezpieczeństwa tuneli podpisał protokół końcowy dot. „Minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica – węzeł Domaradz”.

 
Wizualizacja: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Wizualizacja: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Ustalenia stanowić będą podstawę dla dalszych prac projektowych. Ich celem jest zapewnienie w przyszłości niezbędnych, wspólnie wypracowanych standardów bezpieczeństwa w projektowanych tunelach i infrastrukturze z nimi związanej.

Aktualnie realizowane są prace przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Barwinek, należącej do Transeuropejskiej sieci drogowej (TEN-T). Inwestycja swoim zakresem obejmie m.in. budowę trzech tuneli o łącznej długości około 6 km.

W ramach koncepcji programowej drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica – węzeł Domaradz (długość 23,45 km), finalizowane są prace projektowe, dotyczące m.in. szeroko rozumianego bezpieczeństwa obiektów inżynierskich, w tym dwóch tuneli drogowych: T-1 o długości 2910 m i T-2 o długości 990 m.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg w tunelach, powołany został zespół składający się z Urzędnika Zabezpieczenia Tuneli oraz przedstawicieli Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Zespół opiniował i uzgadniał rozwiązania techniczno-organizacyjne w aspekcie zapewnienia niezbędnych i wymaganych prawem standardów bezpieczeństwa w projektowanych tunelach i infrastrukturze z nimi związanej, na każdym etapie realizacji inwestycji.

Wszystkie wspólnie wypracowane ustalenia zostały zawarte w podpisanym protokole końcowym.

Źródło: tekst GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA