REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Minister Infrastruktury ocenił organizację ruchu drogowego

W 2023 r. Minister Infrastruktury w ramach sprawowanego nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych przeprowadził ocenę organizacji ruchu odcinków dróg krajowych o łącznej długości ponad 1350 km.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Były to drogi leżące na obszarze 7 województw: mazowieckiego (drogi nr S8 i 10), łódzkiego (drogi nr S8, A1, 74, 45 i 43), śląskiego (drogi nr 43, A1, S1 i A4), opolskiego (drogi nr A4, 45, 94 i 39), dolnośląskiego (drogi nr A4, A8, i S5), wielkopolskiego (drogi nr S5 i A2) i kujawsko-pomorskiego (drogi nr S5, 91, 55, A1 i 10).

– Polskie drogi publiczne powinny być bezpieczne, przewidywalne i mają służyć nie tylko sprawnej komunikacji po Polsce, ale także gospodarce narodowej. W tym celu Ministerstwo Infrastruktury przeprowadza coroczną weryfikację znaków drogowych, sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa, które w istotny sposób pomagają kierującym pojazdami bezpiecznie i sprawnie dotrzeć do celu – powiedział minister infrastruktury Alvin Gajadhur.

Minister Infrastruktury podkreślił, że aby dbać o wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Polska potrzebuje sieci transportowej z uporządkowaną i bezpieczną organizacją ruchu, która zapewni sprawną komunikację.

– Coroczna weryfikacja znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń brd to niezbędne elementy sprawnego systemu transportowego, bez którego nie sposób wyobrazić sobie porządku i bezpieczeństwa na drogach – podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wyniki przeprowadzonej oceny organizacji ruchu pozwoliły ustalić, że większość znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach krajowych objętych oceną spełnia wymagania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

W niektórych miejscach przeprowadzona ocena wykazała konieczność wprowadzenia zmian w stałej lub czasowej organizacji ruchu, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.

Zmiany wprowadzone w organizacji ruchu przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, czyli organ zarządzający ruchem na drogach krajowych, pozytywnie wpłyną zarówno na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i odpowiedni standard oznakowania drogowego.

Takie działania będą prowadzone również w 2024 r. na innych odcinkach dróg krajowych.

Fot: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA