Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Mostostal Warszawa zawarł aneksy z GDDKiA

12 grudnia 2023 r. spółka Mostostal Warszawa zawarła aneksy waloryzacyjne z GDDKiA do sześciu kontraktów infrastrukturalnych. Przedmiotem aneksów jest zwiększenie maksymalnego limitu waloryzacji wynagrodzenia za wykonanie robót kontraktowych od 3% do 5%.

Zdjęcie: Mostostal Warszawa SA, www.mostostal.waw.pl

Zgodnie z postanowieniami zawartych aneksów, kwoty płatne wykonawcy za roboty wykonane po dniu 24.02.2022 r. będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen w oparciu o określone aneksem wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do momentu aż zwiększone albo zmniejszone w ten sposób wynagrodzenie osiągnie nowy limit waloryzacji wynoszący odpowiednio 17% i 18% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, przy dotychczasowej waloryzacji do limitu wynoszącego 12% i 15%.

Po zawarciu aneksów wynagrodzenie przysługujące spółce może wynieść odpowiednio dla kontraktów:

1. „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45″, 117% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wobec dotychczasowych 112%;

2. „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”, 117% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wobec dotychczasowych 112%;

3. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”, 117% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wobec dotychczasowych 112%;

4. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”, 118% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wobec dotychczasowych 115%;

5. „Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i DK9″, 117% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wobec dotychczasowych 112%;

6. „Budowa odcinka DK74 łączącego DK9 i DK74 – Łącznik Północny”, 117% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wobec dotychczasowych 112%.

Fot: Mostostal Warszawa SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI