REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Mosty Katowice bliskie zaprojektowania obwodnicy Szczytna

W przetargu na wykonanie STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 została złożona 1 oferta.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Wykonaniem zadania zainteresowana jest spółka Mosty Katowice, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 5 070 675,00 zł.

Zakres zadania


Zadanie to obejmuje budowę obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP o długości około 17 km i nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach zadania zostaną wybudowane m.in. węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, wybudowane będą rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026-2028.

Kryteria oceny i termin realizacji usługi


Oprócz ceny, weryfikacji podlegać będą kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Komisja przetargowa przeanalizuje obecnie złożoną ofertę. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w IV kwartale 2020 roku. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 37 miesięcy.

Cel inwestycji


Podstawowym celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego i dalekobieżnego ze Szczytna poprzez zmianę przebiegu wszystkich dróg krajowych, przebiegających obecnie przez centrum miasta i tym samym poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic


Budowa obwodnicy Szczytna to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego Programu, oprócz obwodnicy Szczytna, powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Smolajn. W ramach programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA