REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Mosty Katowice wykonają dokumentację obwodnicy Starachowic

Kielecki Oddział GDDKiA wybrał ofertę firmy Mosty Katowice jako najkorzystniejszą w przetargu na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Starachowic w ciągu DK42. Wartość oferty to ok. 6,6 mln zł.

 
Grafika: GDDKiA O/Kielce
Grafika: GDDKiA O/Kielce
Jednym z warunków podpisania umowy z wykonawcą będzie brak odwołań od decyzji komisji przetargowej. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.  

W ramach prac przygotowawczych opracowane zostaną warianty przebiegu obwodnicy Starachowic. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców w czasie tego postępowania.

Bezpieczeństwo i komfort


Podstawowym celem budowy obwodnicy Starachowic jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 42, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i odciążenie układu komunikacyjnego miasta. Inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców, przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu. Nastąpi poprawa dostępności ważnych ośrodków miejskich i obszarów istotnych dla rozwoju regionu w tym Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowa inwestycja ułatwi podróżowanie pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną, a Ostrowcem Świętokrzyskim. Obwodnica Starachowic będzie stanowiła nowy ciąg drogi krajowej nr 42 wraz z realizowaną obwodnicą Wąchocka, co poprawi skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z drogą krajową nr 9.

Do wybudowania w ramach inwestycji


Zakładany zakres inwestycji obejmuje budowę drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości około 14 km, obiektów i skrzyżowań umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami i ulicami miejskimi. W ramach inwestycji planowana jest budowa dodatkowych jezdni do obsługi przyległych terenów lub przebudowa innych dróg publicznych. Podczas budowy obwodnicy powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odwodnienia drogi.

Tekst: GDDKiA O/Kielce
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA