Energetyka Wiadomości

Naftoremont-Naftobudowa realizuje projekt z funduszy unijnych

Spółka Naftoremont-Naftobudowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii prefabrykacji konstrukcji stalowych, rurociągów i elementów urządzeń ciśnieniowych opartej o wyniki analizy numerycznej”.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii prefabrykacji elementów stalowych, rurociągów i elementów urządzeń ciśnieniowych (zbiorników) w wyniku przeprowadzonych prac rozwojowych oraz określenie wymagań niezbędnych do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej spółki.

Realizacja projektu pozwoli na rozwój zaplecza technicznego i technologicznego spółki w zakresie nowych technologii spawania. Przedsięwzięcie będzie sprzyjać wzrostowi innowacyjności w regionie, a także umożliwi zwiększenie dochodu ludności. W swoim aspekcie długofalowym realizacja projektu umocni wśród odbiorców spółki przekaz, iż Podkarpacie jest regionem zdolnym do wytwarzania innowacji i sprzyjającym dla rozwoju firm.

Wartość projektu: 4 135 360,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 451 704,00 PLN

Spółka Naftoremont-Naftobudowa wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal.

Źródło: Polimex Mostostal S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI