REKLAMA
Drogi Wiadomości

Nagroda za wzorowe przestrzeganie zasad BHP dla Zespołu S19 Rzeszów Południe – Babica

Okręgowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie wyróżniła Zespół S19 Rzeszów Południe – Babica za organizację pracy Zakładu Prefabrykacji w Lutoryżu. Zakład wykonuje prefabrykaty obudowy tunelu, który powstanie na odcinku budowanej trasy.

Grafika: Mostostal Warszawa SA, www.mostostal.waw.pl

Inwestycję realizuje konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony.

– Przestrzeganie zasad BHP jest dla nas priorytetem. Bezpieczeństwo pracowników stanowi fundament naszej działalności, dlatego też z ogromną determinacją i zaangażowaniem dążymy do stworzenia środowiska pracy wolnego od ryzyka i zagrożeń. Ta nagroda to dowód, że nasze wspólne wysiłki przynoszą wymierne rezultaty – mówi Marcin Krysiewicz, Dyrektor Biura Zintegrowanych Systemów Zarządzania, BHP i Ochrony Środowiska.

Konkurs „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” ma na celu promowanie firm za doskonałe praktyki w poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Fot: Mostostal Warszawa SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA